Thủ tục thành lập câu lạc bộ bất động sản

Chủ đề   RSS   
 • #495579 30/06/2018

  havietlawfirm

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/04/2018
  Tổng số bài viết (26)
  Số điểm: 385
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 11 lần


  Thủ tục thành lập câu lạc bộ bất động sản

  Chào mn trong diễn đàn, mình đang có nhu cầu thành lập câu lạc bộ bất động sản hoạt động trong địa bàn tỉnh thì quy trình thành lập như thế nào, câu lạc bộ mình dự kiến thành lập có mục đích hoạt động giao lưu học hỏi giữa các cá nhân, tổ chức cùng hành nghề và câu lạc bộ không có tư cách pháp nhân. 

  Cảm ơn mọi người!

   
  2670 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #496914   14/07/2018

  anhh11
  anhh11

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/07/2018
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  Chào bạn, dựa trên những thông tin bạn cung cấp, tôi xin đóng góp một số ý kiến để bạn có thể tham khảo:

  1. Cơ sở pháp lý:

  - Nghị định 45/2010/NĐ-CP tổ chức, hoạt động quản lý hội.

  - Thông tư 03/2013/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP

  2. Nội dung tư vấn:

  Căn cứ vào Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định:

  Hội có các tên gọi khác nhau: hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là hội).

  Hội được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động quy định của pháp luật.

  Thứ nhất: Điều kiện thành lập hội (quy định tại Điều 5, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP):

   “1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

  2. Có điều lệ.

  3. Có trụ sở.

  4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

  a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

  b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

  c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

  d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

  đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.”

  Thứ hai: Về thành lập bạn vận động thành lập hội (quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 6, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP):

  1. Muốn thành lập hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận.

  2. Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động. 

  3. Số thành viên trong ban vận động thành lập hội được quy định như sau:

  a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất mười thành viên;

  b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, có ít nhất năm thành viên;

  c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã, có ít nhất ba thành viên;

  d) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất năm thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế; đối với hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất ba thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế trong tỉnh.”

  Thứ ba: Trình tự, thủ tục thành lập hội:

  - Chuẩn bị hồ sơ, hồ sơ bao gồm:

   + Đơn xin phép thành lập hội.

  + Dự thảo điều lệ.

  + Dự kiến phương hướng hoạt động.

  + Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

  + Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

  + Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

  + Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

  - Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền.

  - Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ xin phép thành lập hội.

  + Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác.

  + Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận hồ sơ xin phép thành lập hội phải có giấy biên nhận. Trong thời hạn sáu mươi ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  Trên đây là ý kiến của cá nhân tôi, hy vọng có thể một phần giúp bạn giải đáp vấn đề mà bạn đang quan tâm.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhh11 vì bài viết hữu ích
  havietlawfirm (20/07/2018)