Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Chủ đề   RSS   
 • #611434 10/05/2024

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (454)
  Số điểm: 4091
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

  Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công là thủ tục hành chính mới được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố tại Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
   
  Trình tự thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
   
  Bước 1: Người có công; thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; thân nhân của người có công đã từ trần làm đơn đề nghị theo Mẫu số 26 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ của người có công kèm bản sao có chứng thực từ các giấy tờ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 130 Nghị định 131/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ).
   
  Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 130 Nghị định 131/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ) và bản sao giấy tờ đề nghị được sửa đổi, bổ sung thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
   
  Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung thông tin của cơ quan có thẩm quyền, có trách nhiệm ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công theo Mẫu số 75 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP và gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
   
  Cách thức thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công: Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp.
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
   
  Thành phần hồ sơ:
   
  - Đơn đề nghị theo Mẫu số 26 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP.
   
  - Bản sao có chứng thực từ các giấy tờ sau:
   
  + Đối với người có công: căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân.
   
  + Đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, thân nhân của người có công đã từ trần: căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân.
   
  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
   
  Thời hạn giải quyết sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công: 24 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ (Thời gian cụ thể được quy định tại từng bước của quy trình thực hiện).
   
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
   
  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công thực hiện tại Sở Lao động Thương binh Xã hội.
   
   
  29 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận