Thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát

Chủ đề   RSS   
 • #605531 20/09/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70305
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1501 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát

  Hướng dẫn thực hiện các bước giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát.

  Theo khoản 8 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, thì tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

  Theo khoản 9 Điều 3  Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.

  (1) Trình tự nộp hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp do thương tật tái phát

  Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

  NLĐ lập hồ sơ theo quy định tại mục Thành phần hồ sơ; nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đang chi trả trợ cấp (đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp hàng tháng); trường hợp đã hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN một lần thì nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

  Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

  Bước 3. Nhận kết quả giải quyết

  (2) Cách thức thực hiện

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#93c47d;padding:5pt 8pt 5pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Hình thức nộp

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#93c47d;padding:5pt 8pt 5pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Thời hạn giải quyết

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#93c47d;padding:5pt 8pt 5pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Phí, lệ phí

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#93c47d;padding:5pt 8pt 5pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Mô tả

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#d9ead3;padding:11pt 8pt 11pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Trực tiếp

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#d9ead3;padding:11pt 8pt 11pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  6 Ngày làm việc

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#d9ead3;padding:11pt 8pt 11pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

   

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#d9ead3;padding:11pt 8pt 11pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  1. Nộp hồ sơ:

  NLĐ nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH.

  2. Nhận kết quả giải quyết:

  NLĐ nhận kết quả bằng một trong các hình thức sau:

  - Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký.

  - Tiền trợ cấp:

  + Trực tiếp tại cơ quan BHXH (đối với trợ cấp một lần) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân;

  + Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#d9ead3;padding:11pt 8pt 11pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Trực tuyến

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#d9ead3;padding:11pt 8pt 11pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  6 Ngày làm việc

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#d9ead3;padding:11pt 8pt 11pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

   

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#d9ead3;padding:11pt 8pt 11pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  1. Nộp hồ sơ:

  NLĐ nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử: cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN), trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

  2. Nhận kết quả giải quyết:

  NLĐ nhận kết quả bằng một trong các hình thức sau:

  - Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký.

  - Tiền trợ cấp:

  + Trực tiếp tại cơ quan BHXH (đối với trợ cấp một lần) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân;

  + Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#d9ead3;padding:11pt 8pt 11pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Dịch vụ bưu chính

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#d9ead3;padding:11pt 8pt 11pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  6 Ngày làm việc

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#d9ead3;padding:11pt 8pt 11pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

   

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#d9ead3;padding:11pt 8pt 11pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  1. Nộp hồ sơ:

  NLĐ nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

  2. Nhận kết quả giải quyết:

  NLĐ nhận kết quả bằng một trong các hình thức sau:

  - Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký.

  - Tiền trợ cấp:

  + Trực tiếp tại cơ quan BHXH (đối với trợ cấp một lần) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân;

  + Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

  (3) Thành phần hồ sơ

  Trường hợp không quy định rõ bản chính thì có thể nộp bản sao hợp lệ

   

  Tên giấy tờ

  Mẫu đơn, tờ khai

  Số lượng

  1. Bản chính Sổ BHXH (trong trường hợp bảo lưu thời gian đóng BHXH mà chưa có dữ liệu trong hệ thống hoặc chưa được cấp mã BHXH đối với trường hợp bị TNLĐ, BNN đã được GĐYK nhưng không đủ điều kiện về mức suy giảm KNLĐ để hưởng trợ cấp)

   

  Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  2. Đối với trường hợp điều trị xong, ra viện trước ngày 01/7/2016 mà lần giám định trước không đủ điều kiện về mức suy giảm KNLĐ để hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN: Biên bản điều tra TNLĐ hoặc kết quả đo đạc, quan trắc môi trường lao động; Trường hợp bị TNGT được xác định là TNLĐ thì có thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường hoặc Biên bản TNGT của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội.

   

  Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  3. Trường hợp đang hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN trước ngày 1/1/2007 đã được trang cấp PTTGSH nay đề nghị trang cấp tiếp: Hóa đơn, chứng từ mua các phương tiện được trang cấp, vé tàu xe đi lại để làm hoặc nhận phương tiện trang cấp (nếu có).

   

  Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  4. Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ lần trước gần nhất của Hội đồng GĐYK đối với trường hợp đã được giám định nhưng không đủ điều kiện về mức suy giảm KNLĐ để hưởng trợ cấp.

   

  Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  5. Biên bản giám định lại mức suy giảm KNLĐ sau khi điều trị thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng GĐYK.

   

  Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  6. Chỉ định của cơ sở KCB, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên về việc trang cấp PTTGSH (nếu có).

   

  Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  7. Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK (Trường hợp thanh toán phí GĐYK).

   

  Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Bao gồm:

  Tên giấy tờ

  Mẫu đơn, tờ khai

  Số lượng

  Trường hợp không quy định rõ bản chính thì có thể nộp bản sao hợp lệ

   

  Bản chính: 0 - Bản sao: 1

  (4) Cơ quan thực hiện

  Bảo hiểm xã hội cấp huyện

  Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh

  (5) Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - NLĐ tham gia BHXH bắt buộc bị TNLĐ, BNN có mức suy giảm KNLĐ từ 5% trở lên, khi thương tật, bệnh tật tái phát đã điều trị ổn định.
  - NLĐ bị TNLĐ mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp PTTGSH theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật.

  Trên đây là trình tự, thủ tục thực hiện giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát.

   
  197 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (13/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận