Thủ tục gia nhập đoàn luật sư

Chủ đề   RSS   
 • #397798 27/08/2015

  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  Thủ tục gia nhập đoàn luật sư

  Đoàn luật sư là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải bằng nguồn thu từ phí thành viên, các khoản đóng góp của thành viên và các nguồn thu hợp pháp khác.

  Để có Thẻ Luật sư, cá nhân sau khi có Chứng chỉ hành nghề Luật sư phải gia nhập Đoàn Luật sư và được Ban chủ nhiệm Đoán Luật sư đề nghị Liên đoàn Luật sư cấp thể. Vì vậy, việc gia nhập Đoàn Luật sư là bắt buộc đối với những ai muốn hành nghề Luật sư.

  Xem văn bản quy định vá chi tiết thủ tục tại đây

  LUẬT SƯ, PHÁP LUẬT, NGHỀ LUẬT, ĐOÀN LUẬT SƯ

  LUẬT SƯ, PHÁP LUẬT, NGHỀ LUẬT, ĐOÀN LUẬT SƯ

  LUẬT SƯ, PHÁP LUẬT, NGHỀ LUẬT, ĐOÀN LUẬT SƯLUẬT SƯ, PHÁP LUẬT, NGHỀ LUẬT, ĐOÀN LUẬT SƯ

  LUẬT SƯ, PHÁP LUẬT, NGHỀ LUẬT, ĐOÀN LUẬT SƯ

   
  20746 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn honhu vì bài viết hữu ích
  Thanhchungnguyen24 (28/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536142   31/12/2019

  Theo quy định tại Điều 20, Khoản 1, Luật Luật sư 2012 thì những Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề luật sư. Người đã gia nhập Đoàn luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở.

  Về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư được quy định tại Khoản 2, Điều 20, Luật Luật sư 2012. Hồ sơ bao gồm:

  a) Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành;

  b) Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

  c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.

  Về trình tự, thủ tục thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề luật sư được quy định như sau:  Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề luật sư. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chấp hành Đoàn Luật sư sẽ xem xét, ra quyết định về việc gia nhập Đoàn luật sư; nếu người nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư từ chối việc gia nhập và thông báo lý do bằng văn bản. (Điều 20, Khoản 1, 3, Luật Luật sư 2012).

  Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp có thẩm quyền trong việc cấp Thẻ luật sư cho những người đã có chứng chỉ hành nghề luật sư muốn gia nhập một Đoàn luật sư nào đó. Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư là cầu nối giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam với người có hồ sơ muốn gia nhập một Đoàn luật sư nào đó (Điều 20, Khoản 3, 4, Luật Luật sư 2012).

   
  Báo quản trị |  
 • #536159   31/12/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Về con đường trở thành một luật sư:
   
  1. Học 4 năm đại học luật: luật sư phải là những người đã có bằng cử nhân luật. Để có bằng cử nhân luật, người đó phải trải qua 4 năm học, ngày xưa là 5 năm.
   
  2. Học lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư
   
  Sau khi có bằng cử nhân luật, người có nhu cầu trở thành luật sư phải đăng ký tham dự khóa đào tạo nghề luật sư với thời gian là 12 tháng.
   
  3. Tập sự tại các văn phòng, công ty luật
   
  Thời gian tập sự là 12 tháng; người hướng dẫn phải là người có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm luật sư và chỉ được hướng dẫn cùng lúc 3 người.
   
  4. Kiểm tra kết thúc tập sự
   
  Thông thường, kiểm tra kết thúc tập sự hành nghề luật sư gồm 2 phần: Thi viết và thi thực hành. 
   
  5. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
   
  Nghĩa vụ của công ty khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #559542   30/09/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1158)
  Số điểm: 8430
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Sau khi có thể luật sư phải gia nhập đoàn luật sư theo quy định Khoản 2, Điều 20, Luật Luật sư 2012. Hồ sơ bao gồm:

  Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành;
   
  Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;
   
  Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danluan123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/10/2020)
 • #560704   19/10/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


   
   
  - Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành;
   
  - Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;
   
  - Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #589482   09/08/2022

  nguyenhuuvi98
  nguyenhuuvi98
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  Thủ tục gia nhập đoàn luật sư

  Giải đáp vướng mắc của bạn như sau:

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Văn bản hợp nhất số 03/2015 Luật Luật sư

  Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư gồm có:

  a) Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành;

  b) Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

  c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #589483   10/08/2022

  Thủ tục gia nhập đoàn luật sư

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Theo quy định tại Điều 11 Luật Luật sư 2006 thì người có đủ tiêu chuẩn trở thành luật sư phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư. Như vậy, việc gia nhập Đoàn luật sư là một yêu cầu bắt buộc để được hành nghề luật sư.

   
  Báo quản trị |