Thủ tục để đăng ký logo thương hiệu độc quyền?

Chủ đề   RSS   
 • #513780 15/02/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1412)
  Số điểm: 11822
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Thủ tục để đăng ký logo thương hiệu độc quyền?

  Thủ tục có thể tham khảo ở Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (sửa đổi ở Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCNThông tư 05/2013/TT-BKHCN):

  "7.1 Tài liệu tối thiểu

  Cục Sở hữu trí tuệ chỉ tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “đơn”) nếu khi được nộp, đơn có ít nhất các loại tài liệu quy định tại các điểm a, b và e khoản 1 Điều 100, khoản 1 Điều 108 của Luật Sở hữu trí tuệ và quy định cụ thể sau đây:

  a) Đối với đơn đăng ký sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, các tài liệu bắt buộc phải có để đơn được tiếp nhận gồm:

  (i) Tờ khai đăng ký;

  (ii) Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký;

  Cụ thể: đối với đơn đăng ký sáng chế là bản mô tả sáng chế; đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý là bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

  (iii) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

  Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

  b) Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu quy định tại điểm 7.1.a trên đây, đơn còn bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây:

  (i) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

  (ii) Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

  (iii) Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

  (iv) Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép đăng ký nhãn hiệu theo quy định tại điểm 37.7.a của Thông tư này (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).”

  Và Khoản 37 về Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu (được sửa đổi bởi Khoản 31 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, được bổ sung bởi Khoản 10 Điều 1 Thông tư 05/2013/TT-BKHCN).

  Cần chuẩn bị tài liệu như quy định trên và nộp về cục Sở hữu trí tuệ để thực hiện đăng ký. Về quy trình đăng ký thì chủ yếu gồm các bước sau:

  - Nộp đơn (công ty chị thực hiện).

  - Thẩm định hình thức đơn (Cục SHTT sẽ làm các việc bên dưới).

  - Công bố đơn hợp lệ.

  - Thẩm định nội dung đơn.

  - Cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

   
  855 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận