Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #507327 12/11/2018

  Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

  Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thương nhân có thể lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

  - Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

  - Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

  - Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

  Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm:

  -  01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

  - 01 Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật;

  Thời hạn đăng ký sớm nhất là 365 ngày và chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại.

  Xem quy định cụ thể tại: Nghị định 81/2018/NĐ-CP

   
  1273 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận