Thủ tục đăng ký sang tên xe máy chuyên dùng cùng tỉnh

Chủ đề   RSS   
 • #597020 12/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tục đăng ký sang tên xe máy chuyên dùng cùng tỉnh

  Xe máy chuyên dùng là một loại xe máy đặc biệt sử dụng cho các ngành nghề đòi hỏi phải sử dụng xe máy chuyên dùng mới có thể vận hành. Không như các loại xe máy thông thường, khi muốn làm thủ tục sang tên xe máy thì chủ xe phải thực hiện thủ tục của riêng loại xe này. 
   
  thu-tuc-dang-ky-sang-ten-xe-may-chuyen-dung-cung-tinh
   
  Nhất là việc đăng ký sang tên xe máy chuyên dùng cùng tỉnh hay khác tỉnh thì chủ xe cần chú ý các thủ tục để thực hiện cho đúng.
   
  1. Xe máy chuyên dùng là những loại xe gì?
   
  Xe máy chuyên dùng được giải thích là những loại xe như xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 20 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008.
   
  Qua đó, có thể xác định những loại xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và xe máy phục vụ quốc phòng, an ninh là xe máy chuyên dụng dành cho một số ngành nghề nhất định.
   
  2. Thủ tục sang tên xe máy cùng tỉnh thành
   
  Xe máy chuyên dùng được mua bán, cho, tặng, thừa kế trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện thủ tục đăng ký sang tên chủ sở hữu thực hiện theo Điều 10 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT:
   
  (1) Hồ sơ đăng ký sang tên chủ sở hữu bao gồm:
   
  - Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu số 2 của Phụ lục 2 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT.
   
   
  - Bản chính giấy tờ xác định quyền sở hữu theo quy định tại Điều 3 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT.
   
  - Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
   
  (2) Trình tự thực hiện
   
  - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT nộp trực tiếp tại Sở GTVT nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký.
   
  - Sở GTVT tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và có kết quả thông báo cho chủ sở hữu trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
   
  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Sở GTVT hướng dẫn chủ sở hữu bổ sung, hoàn thiện lại.
   
  Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở GTVT thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 6 Điều 10 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT.
   
  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra: trường hợp kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Sở GTVT cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng theo tên của chủ sở hữu mới.
   
  Đồng thời giữ nguyên biển số cũ đã cấp, cắt góc phía trên bên phải Giấy chứng nhận đăng ký của chủ sở hữu cũ, vào Sổ quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   
  3. Thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng khác tỉnh thành
   
  Trường hợp muốn sang tên xe máy chuyên dùng nhưng khác tỉnh thành thì căn cứ Điều 13 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT thực hiện thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến như sau:
   
  (1) Hồ sơ đăng ký bao gồm:
   
  - Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại mẫu số 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT.
   
   
   
  - Bản chính Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT kèm theo hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký.
   
  (2) Trình tự thực hiện
   
  - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT nộp trực tiếp tại Sở GTVT nơi xe máy chuyên dùng chuyển đến.
   
  - Sở GTVT tiếp nhận, kiểm tra nội dung hồ sơ và có kết quả thông báo cho chủ sở hữu trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
   
  Trường hợp hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ theo quy định thì Sở GTVT hướng dẫn chủ sở hữu bổ sung, hoàn thiện lại.
   
  Trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ theo quy định thì Sở GTVT và chủ sở hữu xe máy chuyên dùng thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 6 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   
  Trên đây là hồ sơ, thủ tục sang tên xe máy chuyên dùng đối với việc cùng tỉnh hay khác tỉnh thành. Theo đó, người muốn thực hiện sang tên cần thực hiện đúng quy trình thủ tục theo quy định trên. Trường hợp giao dịch nhưng không thông báo với cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xử phạt.
   
  481 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận