Thủ tục đăng ký khuyến mại

Chủ đề   RSS   
 • #507181 11/11/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Thủ tục đăng ký khuyến mại

  Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại được quy định cụ thể tại Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP:

  “Điều 19. Đăng ký hoạt động khuyến mại

  1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải

  được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

  2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm:

  a) Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  b) Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

  3. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

  a) Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

  b) Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

  c) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

  4. Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm:

  a) 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

  b) 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định;

  c) Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

  d) 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

  …”

  Trên đây là hồ sơ cần thiết khi thực hiện một chương trình khuyến mại. Bạn hoàn thành hồ sơ và gửi lên Sở Công thương nơi thực hiện khuyến mại.
   
   
   
   

   

  Cập nhật bởi Phong_96 ngày 11/11/2018 04:23:52 CH sửa form
   
  1522 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #507326   12/11/2018

  Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

  - Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

  - Tên chương trình khuyến mại;

  - Tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại;

  - Hình thức khuyến mại;

  - Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

  - Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

  - Thời gian thực hiện khuyến mại;

  - Đối tượng hưởng khuyến mại;

  - Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

  - Thể lệ chương trình khuyến mại.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #507360   13/11/2018

  Theo đó thì không phải hoạt động khuyến mại nào cũng cần thực hiện thủ tục đăng ký mà chỉ loại hình khuyến mại được quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP và và khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại 2005 thì mới cần thực hiện thủ tục đăng ký. Cụ thể đó là bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi) và c hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

   
  Báo quản trị |