Thủ tục đăng ký khai sinh cho con năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #609378 14/03/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 10878
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 201 lần


  Thủ tục đăng ký khai sinh cho con năm 2024

  Năm 2024 theo Âm lịch là năm Giáp Thìn, với quan niệm từ xưa đến nay của ông cha ta, nhiều gia đình có xu hướng "săn Rồng con" để mong cho con mình có một cuộc sống ấm no. Chính vì vậy, nhu cầu làm khai sinh cho con năm nay cũng gia tăng đáng kể. Theo quy định pháp luật hiện hành năm 2024 thì đăng ký khai sinh cho con ở đâu? Hồ sơ và trình tự thủ tục đăng ký khai sinh như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giúp các bậc cha mẹ giải đáp những thắc mắc trên.

  Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy khai sinh năm 2024

  Theo Điều 13 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh của Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã như sau:

  UBND cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

  Theo Điều 35 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh của UBND cấp huyện như sau:

  UBND cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây:

  - Đối với trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:

  + Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

  + Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

  + Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

  + Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

  - Đối với trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam:

  + Có cha và mẹ là công dân Việt Nam;

  + Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

  Như vậy, theo quy định Pháp luật hiện hành có 02 cơ quan có thẩm quyền đăng ký và cấp Giấy khai sinh là UBND cấp xã và UBND cấp huyện. Các trường hợp cha và mẹ đều là người Việt Nam, sinh con ra ở Việt Nam thì đăng ký tại UBND cấp xã và các trường hợp khác sẽ đăng ký ở UBND cấp huyện.

  Nội dung đăng ký khai sinh cho con năm 2024

  1) Đăng ký tại UBND cấp xã

  Theo Điều 14 Luật Hộ tịch 2014, nội dung đăng ký tại UBND cấp xã bao gồm:

  - Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

  - Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

  - Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

  Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.

  2) Đăng ký tại UBND cấp huyện

  Nội dung đăng ký tại UBND cấp huyện cũng giống như tại cấp xã đã nêu trên. Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và pháp luật dân sự.

  Hồ sơ và thủ tục đăng ký khai sinh con năm 2024

  1) Đăng ký tại UBND cấp xã

  Quy định về hồ sơ và thủ tục đăng ký khai sinh cho con tại UBND cấp xã theo Điều 16 Luật hộ tịch 2014 như sau:

  Về hồ sơ

  - Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/14/M%E1%BA%ABu-t%E1%BB%9D-khai-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-khai-sinh-2024.docx

  - Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.

  - Trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập.

  - Trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

  Về thủ tục

  - Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo nêu trên, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch. Đồng thời, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

  - Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.  

  2) Đăng ký tại UBND cấp huyện

  Về hồ sơ:

  Đối với trẻ em sinh ra tại Việt Nam:

  Quy định về hồ sơ đăng ký khai sinh cho con tại UBND cấp huyện theo Điều 36 Luật hộ tịch 2014 như sau:

  - Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định như khi đăng ký tại UBND cấp xã cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

  - Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con.

  - Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân.

  Đối với trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam:

  Quy định về hồ sơ đăng ký khai sinh cho con tại UBND cấp huyện theo Điều 29 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

  - Người yêu cầu đăng ký khai sinh xuất trình giấy tờ chứng minh việc trẻ em cư trú tại Việt Nam (các giấy tờ này theo điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư 04/2020/TT-BTP bao gồm giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (như: hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh) và văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc trẻ em đang cư trú tại Việt Nam) và nộp các giấy tờ sau:

  + Tờ khai theo mẫu quy định https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/14/M%E1%BA%ABu-t%E1%BB%9D-khai-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-khai-sinh-2024.docx

  + Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ - con nếu có

  + Văn bản thỏa thuận của cha mẹ lựa chọn quốc tịch cho con đối với trường hợp trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, người kia là công dân nước ngoài.

  - Trường hợp không có giấy chứng sinh hoặc xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ - con thì thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em theo thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định này.

  Về thủ tục:

  Đối với trẻ em sinh ra tại Việt Nam:

  Quy định về thủ tục đăng ký khai sinh cho con tại UBND cấp huyện theo Điều 36 Luật hộ tịch 2014 như sau:

  - Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định trên, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; trường hợp trẻ em có quốc tịch nước ngoài thì không ghi nội dung số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

  - Công chức làm công tác hộ tịch, người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

  Đối với trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh:

  Quy định về thủ tục đăng ký khai sinh cho con tại UBND cấp huyện theo Điều 29 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác và đúng quy định pháp luật thì đăng ký theo trình tự, thủ tục quy giống như đối với trẻ em sinh ra tại Việt Nam. 

  Như vậy, hồ sơ và trình tự thủ tục đăng ký khai sinh cho con năm 2024 có sự khác nhau đối với các trường hợp phải đăng ký ở UBND cấp xã và UBND cấp huyện. Trong trình tự, thủ tục đăng ký tại UBND cấp huyện cũng khác nhau đối với trẻ em được sinh ra ở Việt Nam và ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam. Mọi người cần thực hiện theo những hướng dẫn trên để có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho con một cách hợp pháp và dễ dàng.


   

   
  1817 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (18/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận