Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản là động sản

Chủ đề   RSS   
 • #511295 31/12/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản là động sản

  Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm là thế chấp đối với trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Điều 50 Nghị định 102/2017/NĐ-CP:
   
  “1. Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ đăng ký thế chấp,… bằng tài sản là động sản khác sau đây:
   
  a) Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
   
  b) Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp trong trường hợp phiếu yêu cầu đăng ký chỉ có chữ ký, con dấu của một trong các bên tham gia biện pháp bảo đảm (01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
   
  c) Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu), trừ các trường hợp sau đây: Bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp bao gồm nhiều cá nhân, pháp nhân ủy quyền cho một cá nhân hoặc một pháp nhân trong số đó yêu cầu đăng ký; người yêu cầu đăng ký là người được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm;
   
  d) Giấy tờ chứng minh đối với trường hợp không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này, nếu có.”
   
  Nơi đăng ký: Cục đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm
   
  Lưu ý: Hiện nay có các phương thức đăng ký như sau:
   
  -         Đăng ký trực tuyến qua hệ thống (em đính kèm bộ hướng dẫn theo file đính kèm bên dưới)
   
  -         Nộp trực tiếp;
   
  -         Qua đường bưu điện
   
  2271 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận