Thủ tục công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thực hiện như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608445 26/01/2024

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (448)
  Số điểm: 3989
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Thủ tục công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thực hiện như thế nào?

  Công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ là thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại Quyết định 2344/QĐ-BGDĐT năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   
  Trình tự thực hiện công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
   
  - Bước 1: Đơn vị cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.
   
  - Bước 2: Bộ GDĐT xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp tỉnh.
   
  - Bước 3: Bộ GDĐT ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đối với tỉnh nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.
   
  Cách thức thực hiện công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
   
  Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính.
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
   
  - Thành phần hồ sơ:
   
  + Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê.
   
  + Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của tỉnh đối với huyện.
   
  + Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
   
  Thời hạn giải quyết công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
   
  60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
   
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
   
  Quyết định công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1;
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2;
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1: Có ít nhất 90% số huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
   
   
  63 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận