Thủ tục chuyển đất trồng hoa màu sang đất thổ cư

Chủ đề   RSS   
 • #581446 17/03/2022

  BachHoLS
  Top 200
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 708 lần
  SMod

  Thủ tục chuyển đất trồng hoa màu sang đất thổ cư

  Hoa màu là từ nói dân dã để chỉ các loại cây ngắn ngày như đậu, đỗ lạc, mì, khoai… Vì thế mà trong các văn bản pháp luật cũng không có định nghĩa thế nào là đất trồng hoa màu. Nhưng từ ý nghĩa trên ta có thể hiều đất trồng hoa màu là đất trồng cây hàng năm.
   
  Điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác và thuộc nhóm đất nông nghiệp
   
  Điều kiện chuyển đất trồng hoa màu sang đất thổ cư
   
  Căn cứ Điều 52,57,59 Luật Đất đai 2013:
   
  Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
  1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
   
  Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất
  1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
  d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
   
  Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
  a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;
  b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.
   
  => Điều kiện là:
   
  Phải có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, cụ thể:
   
  + Ghi rõ Nhu cầu sử dụng đất ở thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (điều kiện cần)
   
  + Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất đất phi nông nghiệp, trong đó có đất ở (điều kiện đủ)
   
  Trong trường hợp này hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu chuyển mục đích thì nên chuẩn bị hồ sơ để gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Cụ thể ở đây là phải xin phép UBND cấp huyện nơi có thửa đất cần chuyển mục đích sử dụng đất.
   
  chuyen-dat-hoa-mau-sang-dat-tho-cu
   
  Hồ sơ thực hiện
   
  Bao gồm các giấy tờ sau:
   
  - Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
   
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
   
  Thủ tục thực hiện
   
  Bước 1: Nộp hồ sơ
   
  - Nơi nộp hồ sơ khi chuyển mục đích sử dụng đất:
  Cách 1: Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện để chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường
  Cách 2: Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thì hộ gia đình, cá nhân nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
   
  - Tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ thì trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
   
  Bước 2: Giải quyết yêu cầu
   
  Trong bước này điều quan trọng nhất là hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng số tiền và đúng hạn theo thông báo của cơ quan thuế.
   
  Bước 3: Trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
   
  Thời gian thực hiện: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân); không quá 25 ngày làm việc đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn.
   
  Chi phí chuyển đổi
   
  1. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận
   
  - Đối tượng áp dụng: Nộp lệ phí trước bạ khi được cấp Giấy chứng nhận mới.
  - Mức nộp: Từ 100.000 đồng trở xuống/lần cấp.
   
  2. Lệ phí trước bạ
   
  Đối tượng phải nộp: Đa số các trường hợp không phải nộp, chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận mà được miễn lệ phí trước bạ, sau đó được chuyển mục đích sử dụng đất mà thuộc diện phải nộp lệ phí.
   
  Lệ phí trước bạ = (Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích) x 0.5%
   
  3. Phí thẩm định hồ sơ
   
  Phí thẩm định hồ sơ do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định 
   
  4. Tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích
   
  Điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định như sau: “Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
   
  Theo đó, tiền sử dụng đất trong trường hợp này được tính theo công thức sau:
   
  Tiền sử dụng đất phải nộp = (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)
   
   
  Xác định tiền sử dụng đất theo giá đất ở
   
  - Để xác định cần biết vị trí thửa đất: Tên đường, vị trí thửa đất gồm vị trí 1, 2, 3, 4 hay vị trí còn lại (vị trí 1, 2, 3,… xác định theo chiều sâu của thửa đất so với mặt tiền - càng lùi sâu giá càng thấp).
   
  - Xác định giá đất trong bảng giá đất (xem tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành).
   
  Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp (xác định như bước 1).
   

   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  2147 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  admin (18/03/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582381   31/03/2022

  Thủ tục chuyển đất trồng hoa màu sang đất thổ cư

  Khi người dân chuyển đất trồng hoa màu sang đất thổ cư phải chuẩn bị hồ sơ để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ khi nào có quyết định cho phép chuyển mục đích mới được xây nhà trên đất đó. Khi chuyển từ đất màu sang đất thổ cư (đất ở) thì số tiền phải nộp do cơ quan thuế tính và ra thông báo.

   
  Báo quản trị |