Thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông

Chủ đề   RSS   
 • #569956 02/04/2021

  Thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông

  Chào mọi người ạ, 

  Công ty tôi đang tiến hành làm thủ tục để chi trả cổ tức cho các cổ đông. Hồ sơ tôi đã chuẩn bị bao gồm: Biên bản họp HĐQT (đã ký), Nghị quyết như tệp đính kèm, Thông báo chi trả cổ tức tới các cổ đông

  Hồ sơ như vậy đã đủ chưa ạ? Có quy định pháp luật nào quy định các văn bản cần phải có để tiến hành chi trả cổ tức không? Xin ý kiến tư vấn của mọi người. Tôi xin cảm ơn.

   

   
  877 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn tranthuhoai33648 vì bài viết hữu ích
  dothuong140 (02/04/2021) f5groupjsc (02/04/2021) mttrucc@gmail.com (02/04/2021) ThanhLongLS (02/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #569961   02/04/2021

  dothuong140
  dothuong140

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/03/2021
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 6 lần


  Thủ tục trả cổ tức được quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

  "4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải bao gồm các nội dung sau đây:

  a) Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

  b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;

  c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

  d) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;

  đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức;

  e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty."

  Vậy các giấy tờ cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức bao gồm: Biên bản họp HĐQT, Danh sách cổ đông được nhận cổ tức, Thông báo về trả cổ tức.

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn dothuong140 vì bài viết hữu ích
  mttrucc@gmail.com (02/04/2021) f5groupjsc (02/04/2021) tranthuhoai33648 (02/04/2021)
 • #569963   02/04/2021

  Ngoài thủ tục được quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 thì còn có thể dựa vào Điều lệ của công ty hoặc Quyết định của Hội đồng quản trị về thủ tục trả cổ tức vì theo khoản 2 điều 153 Luật doanh nghiệm 2020 thì Hội đồng quản trị cũng có quyền quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức.

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn mttrucc@gmail.com vì bài viết hữu ích
  tranthuhoai33648 (02/04/2021) f5groupjsc (02/04/2021) dothuong140 (02/04/2021)