Thủ tục cấp mã số định danh cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #413109 13/01/2016

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6624
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 109 lần


  Thủ tục cấp mã số định danh cá nhân

  Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về thủ tục cấp mã số định danh cá nhân cho người đăng ký khai sinh, người đã đăng ký khai sinh.

  Từ ngày 1/1/2016, việc cấp mã số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh được thực hiện thí điểm trên 4 tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thủ tục cấp mã số định danh cá nhân được hướng dẫn như sau:

  1. Đối với công dân đăng ký khai sinh:

  - Cơ quan đăng ký hộ tịch nhận giấy tờ đăng ký khai sinh, trong đó có đầy đủ các thông tin về:

  Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

  Ngày, tháng, năm sinh;

  Giới tính;

  Nơi đăng ký khai sinh;

  Quê quán;

  Dân tộc;

  Quốc tịch;

  Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; trừ trường hợp chưa xác định được cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người được đăng ký khai sinh.

  - Khi nhận đủ giấy tờ để đăng ký khai sinh, cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có chuyển ngay các thông tin của người được đăng ký khai sinh cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  - Sau khi kiểm tra thông tin, tài liệu đăng ký khai sinh, Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an cấp và chuyển ngay số định danh cá nhân cho cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch.

  2. Đối với công dân đã đăng ký khai sinh

  Đối với công dân đã đăng ký khai sinh thì cần cung cấp giấy tờ đăng ký khai sinh với đầy đủ các thông tin như nêu ở phần 1.

  Ngoài ra phải cung cấp thêm các thông tin về: nơi thường trú; Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ.

  Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an kiểm tra thông tin của công dân, cấp và chuyển ngay số định danh cá nhân cho cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân.

   

   
  8828 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận