THU HỒI ĐẤT VÀ BỒI THƯỜNG RA SAO?

Chủ đề   RSS   
 • #382650 11/05/2015

  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  THU HỒI ĐẤT VÀ BỒI THƯỜNG RA SAO?

  Bất động sản nói chung và đất đai nói riêng luôn được nhiều sự quan tâm của người dân vì đây là những tài sản có giá trị lớn. Vì vậy, việc đất đai bị thu hồi khiến không ít người dân bức xúc. Để giúp người dân hiểu rõ hơn, bài viết xin tổng hợp những trường hợp nào bị thu hồi đất và mức bồi thường ra sao.

  I. THU HỒI ĐẤT

  1/ Phân biệt thế nào là thu hồi đất và trưng dụng đất?

  - Thu hồi: theo Khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

  -Trưng dụng:Trong Luật Đất đai không có định nghĩa cụ thể nhưng có thể hiểu như sau: Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

  Bài viết này chỉ tập trung khai thác trường hợp bị thu hồi đất.

   

  2/ Khi nào nhà nước được thu hồi đất?

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật Đất đai 2013, Nhà nước được thu hồi đất trong trường hợp sau:

   - Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát  triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (quy định cụ thể tại Điều 61,62,63)

  - Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; (quy định cụ thể tại Điều 64)

  - Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. (quy định cụ thể tại Điều 65)

  3/ Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất?

  Thẩm quyền thu hồi đất được quy định tại Điều 66 như sau:

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  + Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

  + Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

  -Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  + Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

  + Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

  - Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định trên thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

   

  4/ Thủ tục thu hồi đất:

  - Đối với trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Thông báo chậm nhất 90 ngày đối với trường hợp đất nông nghiệp và 180 ngày đối với trường hợp đất phi nông nghiệp (Điều 67, 69)

  - Đối với trường hợp thu hồi đất vì vi phạm pháp luật về đất đai: Theo quy định tại Điều 66 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

  - Đối với trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người: Theo quy định tại Điều 65 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

  II. BỒI THƯỜNG:

  1/ Những trường hợp KHÔNG ĐƯỢC bồi thường về đất:

  Theo quy định tại Điều 82, Nhà nước không bồi thường trong những trường hợp sau:

  - Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định;

  - Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

  - Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

  - Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

  - Đất nhận khoán để sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

  - Đất được Nhà nước giao để quản lý;

  - Đất thu hồi trong các trường hợp do vi phạm pháp luật về đất đai

  Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này, trừ trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

   

  2/ Điều kiện bồi thường về đất: Xem quy định tại Điều 75

   

  3/ Nguyên tắc bồi thường về đất (Điều 74)

  - Chỉ bồi thường khi đáp ứng đủ điều kiện trên.

  - Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

  - Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

  4/ Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất:

  Những trường hợp được bồi thường về đất, chi phí đầu tư về đất và mức bồi thường được quy định cụ thể từ Điều 76 – 81 Luật Đất đai 2013Nghị định 47/2014/NĐ-CP

   

  5/ Bồi thường về những thiệt hại tài sản khi bị tịch thu đất:

   - Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản; Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.

  - Những trường hợp được bồi thường và mức bồi thường được quy định cụ thể từ Điều 89-91 Luật Đất đai 2013

  - Những trường hợp không được bồi thường (Điều 92)

  + Sử dụng đất không đúng mục đích đã được nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.

  + Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

  + Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.

  + Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

  + Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

  + Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

  + Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

  + Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

  + Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

  +Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  + Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

   

  6 / Hỗ trợ về khi Nhà nước thu hồi đất:

  Các khoản hỗ trợ:

  -  Hỗ trợ đời sống và sản xuất (Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP)

  -  Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở (Điều 84)

  - Hỗ trợ tái định cư với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở (Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP)

  - Hỗ trợ khác (Điều 23,24,25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP)

   

  Bài viết nếu có sai sót mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các quý thành viên DanLuat.

   

   
  82825 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #382887   12/05/2015

  congtygiaoducvutan
  congtygiaoducvutan
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3871
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 77 lần


  Xem ra việc sửa luật đất đai vẫn nghiêng lợi về phía nhà nước và nhóm, chưa đáp ứng nguyện vọng của Nhân Dân. 

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  Báo quản trị |  
 • #382891   12/05/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4119)
  Số điểm: 30115
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1985 lần


  congtygiaoducvutan viết:

  Xem ra việc sửa luật đất đai vẫn nghiêng lợi về phía nhà nước và nhóm, chưa đáp ứng nguyện vọng của Nhân Dân. 

  Chào bạn.

  Thông thường thì đúng như bạn nhận xét: "nghiêng lợi về phía nhà nước và nhóm"

  Tuy nhiên, tôi đọc nhưng chưa rõ ý bạn muốn nói ở điểm nào? bạn có thể phân tích rõ hơn được không?

   
  Báo quản trị |  
 • #382900   12/05/2015

  congtygiaoducvutan
  congtygiaoducvutan
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3871
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 77 lần


  Chào bạn, xin cho mình không phân tích mà chỉ ra ba vấn đề nhỏ:

  1. Thu hồi: đồng nghĩa nhà nước lấy lại tài sản của nhà nước trong khi chủ trương đường lối chỉ rõ: nhà nước chỉ có có vai trò quản lý (Dân làm chủ, chủ mà không có quyền về tài sản thì gọi gì là chủ)

  2.Cho thuê đất: nhà nước lấy đất của dân cho doanh nghiệp thuê, mãn hạn thuê đất đương nhiên đất trở về tay nhà nước (Người dân mất quyền) trong khi nhà nước không có chủ trương quốc hữu hóa

  3. Luật viết có ý chung chung quyết sao cũng tạm đúng như trưng dụng, đặc biệt cơ chế giá đang do từng địa phương vùng miền quyết định làm nẩy sinh khiếu kiện, xin cho !

  Đó là ba ý kiến nhỏ trong muôn vàn ý kiến thắc mắc trong Nhân Dân kinh qua các Luật đất đai 1988, 1993, 2003 và 2013 đấy bạn 

  Trân trọng

  Lê Minh Vũ

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn congtygiaoducvutan vì bài viết hữu ích
  lethuy_hvqlgd (13/05/2015) metome2002 (14/05/2015) woodsland (06/08/2015) hungmaiusa (14/05/2015)
 • #383275   14/05/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4119)
  Số điểm: 30115
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1985 lần


  Chào bạn congtygiaoducvutan.

  Ý kiến của bạn cũng hợp lý, tôi xin trao đổi với góc nhìn khác: góc nhìn của cơ quan nhà nước

  1. Thu hồi: đồng nghĩa nhà nước lấy lại tài sản của nhà nước trong khi chủ trương đường lối chỉ rõ: nhà nước chỉ có có vai trò quản lý (Dân làm chủ, chủ mà không có quyền về tài sản thì gọi gì là chủ)

  Nhà nước thu hồi là với tư cách là đại diện cho nhân dân như quy định của luật đất đai. Cá nhân sử dụng đất cũng là người dân do đó phải phục tùng lợi ích của đa số người dân: thu hồi đất làm đường, làm khu công nghiệp, xây trường học . . . sẽ có nhiều người dân được hưởng lợi hơn.

  2.Cho thuê đất: nhà nước lấy đất của dân cho doanh nghiệp thuê, mãn hạn thuê đất đương nhiên đất trở về tay nhà nước (Người dân mất quyền) trong khi nhà nước không có chủ trương quốc hữu hóa 

  ​Nhà nước thay mặt nhân dân quản lý và ký HĐ cho thuê, khi hết hạn phải trả lại là lẽ thường tình và đúng theo thõa thuận của HĐ thuê. Nếu bạn có nhà đất cho thuê, hết hạn thuê bạn lấy lại có gì sai.

  3. Luật viết có ý chung chung quyết sao cũng tạm đúng như trưng dụng, đặc biệt cơ chế giá đang do từng địa phương vùng miền quyết định làm nẩy sinh khiếu kiện, xin cho !

  Điều này chính là kẻ hở mà nhiều cán bộ lợi dụng để trục lợi bằng cách định giá thấp để đền bù thấp khiến khiếu kiện kéo dài và phức tạp.

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  lynguyen77.uel (29/07/2017)
 • #383256   14/05/2015

  Đúng vậy vì:

  Luật là ý chí của giai cấp thống trị xã hội do đó Luật đất đai cũng phản bảo đảm lọi ích Nhà nước vì Việt nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  Do đất đai có yếu tố đặc thù và đặc biệt như vị trí, lịch sử, văn hóa, kinh tế  vì vậy không thể thay thế được do vậy  cần phải hy sinh lợi ích nhỏ, ít để mang lại lợi ích lớn hơn không thể đáp ứng được tất cả mọi mong muốn, thậm chí còn thay đổi theo thời gian nữa như ta đã biết có gần 30 năm mà phải 4 lần ban hành Luật và 3 lần sửa đổi Luật . Xem chừng được ghi kỷ lục về sửa đổi Luật và Văn bản đưới Luật. 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #383392   15/05/2015

  congtygiaoducvutan
  congtygiaoducvutan
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3871
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 77 lần


  Vậy là http://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/hungmaiusa cũng như http://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/congtygiaoducvutan đã hiểu được "thiên, địa, nhân" thế nhưng để nói thành lời không phải là đơn giản.

  1. Để đúng chủ trương, đường lối hiện tại của nước ta, mình muốn thay cụm từ "thu hồi" bằng một cụm từ khác để thể hiện sự Dân chủ. Với cụm từ khác có thể Nhân Dân sẽ vì lợi ích công cộng hơn cả cụm từ thu hồi thì sao ?

  2. Bạn viết "Nhà nước thay mặt nhân dân quản lý và ký HĐ cho thuê, khi hết hạn phải trả lại là lẽ thường tình và đúng theo thõa thuận của HĐ thuê. Nếu bạn có nhà đất cho thuê, hết hạn thuê bạn lấy lại có gì sai." Nhưng bạn biết không, nhà nước đứng ra cho thuê, ký hợp đồng. Người dân chỉ ký sổ nhận tiền là xong, trong tay không còn gì nữa hỏi sau này lấy gì để đòi lại đất ?

  3. Về định giá đất mình cho rằng giá đất nhà ở có sự chênh lệch lớn theo từng khu vực vùng, miền. Riêng giá đất canh tác trên Toàn quốc Nhà nước phải thống nhất chung một giá mới đúng, không biết có ai trong xã hội Việt Nam ta cho điều này là sai ? hay điều cần phải bàn nữa không bạn ? 

  Lê Minh Vũ Công ty Giáo dục Vũ Tấn

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  Báo quản trị |  
 • #383470   16/05/2015

  congtygiaoducvutan
  congtygiaoducvutan
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3871
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 77 lần


  congtygiaoducvutan viết:

  Vậy là http://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/hungmaiusa cũng như http://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/congtygiaoducvutan đã hiểu được "thiên, địa, nhân" thế nhưng để nói thành lời không phải là đơn giản.

  1. Để đúng chủ trương, đường lối hiện tại của nước ta, mình muốn thay cụm từ "thu hồi" bằng một cụm từ khác để thể hiện sự Dân chủ. Với cụm từ khác có thể Nhân Dân sẽ vì lợi ích công cộng hơn cả cụm từ thu hồi thì sao ?! (thì quá tốt)

  2. Bạn viết "Nhà nước thay mặt nhân dân quản lý và ký HĐ cho thuê, khi hết hạn phải trả lại là lẽ thường tình và đúng theo thõa thuận của HĐ thuê. Nếu bạn có nhà đất cho thuê, hết hạn thuê bạn lấy lại có gì sai." Nhưng bạn biết không, nhà nước đứng ra cho thuê, ký hợp đồng. Người dân chỉ ký sổ nhận tiền là xong, trong tay không còn gì nữa hỏi sau này lấy gì để đòi lại đất ?! (bắc thang lên hỏi ông trời)

  3. Về định giá đất mình cho rằng giá đất nhà ở có sự chênh lệch lớn theo từng khu vực vùng, miền. Riêng giá đất canh tác trên Toàn quốc Nhà nước phải thống nhất chung một giá mới đúng, không biết có ai trong xã hội Việt Nam ta cho điều này là sai ? hay điều cần phải bàn nữa không bạn ?! (Xuất phát từ việc gía các sản phẩm nông nghiệp nói chung đã có chính phủ bình ổn trên toàn quốc) 

  Lê Minh Vũ Công ty Giáo dục Vũ Tấn

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  Báo quản trị |  
 • #387622   12/06/2015

  redvn
  redvn

  Sơ sinh


  Tham gia:28/05/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cho em hỏi là các điều kiện nào khi thu hồi nông nghiệp thì được hỗ trợ chuyển đổi việc làm. Bên em đang tiến hành giải phóng mặt bằng dự án, bên trung tâm quỹ đất áp giá 2.5 lần hỗ trợ chuyển đổi việc làm (theo quy định của UBND tỉnh) cho mỗi m2 đất nông nghiệp thu hồi, không biết diện tích thu hồi nhiều hay ít mà áp đồng loạt, như vậyy có đúng không ạ. 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #387715   13/06/2015

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (315)
  Số điểm: 3466
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 133 lần


  Bạn tham khảo quy định cụ thể trong Điều 22, Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009:

  Điều 22. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm

  1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điều 21 Nghị định này mà không có đất để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo một trong các hình thức bằng tiền hoặc bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như sau:

  a) Hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

  b) Hỗ trợ một lần bằng một suất đất ở hoặc một căn hộ chung cư hoặc một suất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Việc áp dụng theo hình thức này được thực hiện đối với các địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, quỹ nhà ở và người được hỗ trợ có nhu cầu về đất ở hoặc căn hộ chung cư hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà giá trị được hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản này lớn hơn hoặc bằng giá trị đất ở hoặc căn hộ chung cư hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; phần giá trị chênh lệch được hỗ trợ bằng tiền.

  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể hình thức hỗ trợ và mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này cho phù hợp với thực tế của địa phương.

  3. Trường hợp người được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều này có nhu cầu được đào tạo, học nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề và được miễn học phí đào tạo cho một khóa học đối với các đối tượng trong độ tuổi lao động.

  Kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các đối tượng chuyển đổi nghề nằm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt.

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo nghề, tạo việc làm cho các đối tượng bị thu hồi đất nông nghiệp.

  Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề phải lấy ý kiến của người bị thu hồi đất thuộc đối tượng chuyển đổi nghề.

  4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định tại Điều này.

  Như vậy bạn nên tham khảo thêm văn bản quy định này tại tỉnh bạn như thế nào nhé; nhưng hỗ trợ 2,5 lần giá đất nông nghiệp có vẻ hơi thấp nhưng vẫn trong hạn mức được Chính phủ quy định 1.5-5 lần giá đất nông nghiệp.

  Chúc bạn giải quyết tốt vấn đề!

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |  
 • #387772   13/06/2015

  congtygiaoducvutan
  congtygiaoducvutan
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3871
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 77 lần


  Các cụm từ: Thu hồi, Trưng dụng và Thỏa thuận đã toát lên quyền sở hữu tài sản của các bên ! Biết vậy có đấu tranh thì cũng không tránh được đâu !

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  Báo quản trị |  
 • #398291   01/09/2015

  AssassinLQH
  AssassinLQH

  Sơ sinh

  Bình Phước, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2015
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


      Nói về lý về tình thì NN lúc nào cũng đúng hết.Dân đen thấp cổ bé họng như tui ,kêu oan sai thu hồi đất gần 10 năm kêu oan mà chẳng được cơ quan nào giải quyết,thử hỏi quyền Dân chủ,lấy Dân là chủ có còn ở đất nước VN chúng ta hay không ?.

  Cho em hỏi ngoài lề 1 chút:UBND  xã thu hồi đất mà ko có quyết định của tỉnh hay huyện là đúng hay sai.?Vì GĐ em cũng đang kêu oan thưa ra tòa án hành chính mà bên tòa án cũng là Cơ quan NN nên GĐ cũng bị nhiều thiệt thòi.Mặc dù GĐ em sinh sống ổn định từ 1992 đến nay thu hồi để làm chợ.mà ko có quyết định của Cơ quan cấp tỉnh,mà chỉ có tờ thông báo thu hồi của UBND Thiện Hưng mà thôi.Có giấy mua bán và chữ kí của Phó CT xã kí giao đất từ 1992.

  Cập nhật bởi AssassinLQH ngày 01/09/2015 05:14:17 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #398328   02/09/2015

  congtygiaoducvutan
  congtygiaoducvutan
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3871
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 77 lần


  AssassinLQH viết:

      Nói về lý về tình thì NN lúc nào cũng đúng hết.Dân đen thấp cổ bé họng như tui ,kêu oan sai thu hồi đất gần 10 năm kêu oan mà chẳng được cơ quan nào giải quyết,thử hỏi quyền Dân chủ,lấy Dân là chủ có còn ở đất nước VN chúng ta hay không ?.

  Cho em hỏi ngoài lề 1 chút:UBND  xã thu hồi đất mà ko có quyết định của tỉnh hay huyện là đúng hay sai.?Vì GĐ em cũng đang kêu oan thưa ra tòa án hành chính mà bên tòa án cũng là Cơ quan NN nên GĐ cũng bị nhiều thiệt thòi.Mặc dù GĐ em sinh sống ổn định từ 1992 đến nay thu hồi để làm chợ.mà ko có quyết định của Cơ quan cấp tỉnh,mà chỉ có tờ thông báo thu hồi của UBND Thiện Hưng mà thôi.Có giấy mua bán và chữ kí của Phó CT xã kí giao đất từ 1992.

  - Tôi đồng quan điểm với bạn (Lý thuyết thì có còn thực tỏi thì không)

  - Như thế đã có sự trấn át để lấy đất nhà bạn rồi

  - Kể cả trường hợp nhà bạn không còn (không có) giấy mua bán hay giao đất thì bây giờ cúng phải thương lượng mới đúng. Thôi bạn tiếp tục chờ đi, thể nào đất của gia đình nhà bạn cũng được Nhà nước ta giải quyết thích đáng mà. Chúc bạn may mắn và thành công

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  Báo quản trị |