Thông tư mới của BGD: Yêu cầu đối với chuẩn đầu vào, đầu ra khi đào tạo ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ

Chủ đề   RSS   
 • #572580 24/06/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 536 lần


  Thông tư mới của BGD: Yêu cầu đối với chuẩn đầu vào, đầu ra khi đào tạo ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ

  Chuẩn đầu vào, đầu ra của các chương trình đào tạo ĐH, Thạc sĩ, Tiến sĩ - Minh họa

  Chuẩn đầu vào, đầu ra của các chương trình đào tạo ĐH, Thạc sĩ, Tiến sĩ - Minh họa

  Ngày 22/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chuẩn về chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Tại Thông tư này, đã có quy định về yêu cầu đối với đầu vào, đầu ra của các chương trình đào tạo ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ.

  Cụ thể, theo tinh thần Điều 5, Điều 6 của Nghị định:

  *Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ cần đáp ứng:

  1. Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo phải xác định rõ những yêu cầu tối thiểu về trình độ, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với từng trình độ, ngành và định hướng đào tạo mà người học cần đáp ứng để có thể học tập thành công và hoàn thành tốt chương trình đào tạo,

  2. Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo đại học và chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7: Người học phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trình độ tương đương.

  3. Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo thạc sĩ: Người học phải tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, người học phải tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập.

  4, Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo tiến sĩ: Người học phải tốt nghiệp thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 ngành phù hợp hoặc tốt nghiệp hạng giỏi trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp, có trình độ ngoại ngữ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại kinh nghiệm nghiên cứu,

  *Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ cần đáp ứng:

  1. Phải rõ ràng và thiết thực, thể hiện kết quả học tập mà người tốt nghiệp cần đạt được về hiểu biết chung và năng lực cốt lõi ở trình độ đào tạo, những yêu cầu riêng của lĩnh vực, ngành đào tạo.

  2. Phải đo lường, đánh giá được theo các cấp độ tư duy làm căn cứ thiết kế, thực hiện và cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và cấp văn bằng cho người học.

  3. Phải nhất quán với mục tiêu của chương trình đào tạo, thể hiện được sự đóng góp rõ nét đồng thời phản ánh được những yêu cầu mang tính đại diện cao của giới tuyên dụng và các bên liên quan khác.

  4. Phải chỉ rõ bậc trình độ cụ thể và đáp ứng chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm, năng lực cần thiết theo quy định cho bậc trình độ tương ứng theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

  5, Phải bảo đảm tính liên thông với chuẩn đầu vào của trình độ đào tạo cao hơn (nếu có), đồng thời tạo cơ hội liên thông ngang giữa các chương trình cùng trình độ đào tạo, nhất là giữa các chương trình thuộc cùng nhóm ngành hoặc cùng lĩnh vực.

  6. Phải được cụ thể hóa một cách đầy đủ và rõ nét trong chuẩn đầu ra của các học phần và thành phần trong chương trình đào tạo, đồng thời được thực hiện một cách có hệ thống qua liên kết giữa các học phần và các thành phần.

  7. Phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với khối lượng chương trình để phần. lớn người học đã đáp ứng chuẩn đầu vào có khả năng hoàn thành của chương trình đào tạo trong thời gian tiêu chuẩn.

  Thông tư này thay thế Thông tư 07/2015/TT-BGD, hiện nay Thông tư 07 chưa có các quy định trên.

  Thông tư 17/2021/TT-BGD sẽ có hiệu lực thi hành từ 7/8/2021, xem chi tiết tại file đính kèm.

   
  4055 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  yuanping (16/07/2021) admin (25/06/2021) ThanhLongLS (24/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận