Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT: Quyền lợi của cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh

Chủ đề   RSS   
 • #596902 06/01/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1826)
  Số điểm: 63720
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1359 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT: Quyền lợi của cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh

  Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật. 

  Trong đó, quy định về quyền lợi của cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh tại Điều 4 Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT quy định về quyền lợi của cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh. 

  - Được hưởng các quyền lợi theo quy định tại khoản 2 Điều 17, khoản 2 Điều 39 và khoản 2 Điều 55 Luật Thú y.

  - Được miễn lấy mẫu xét nghiệm đối với bệnh được công nhận an toàn trong quá trình thực hiện kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tinh; được sử dụng kết quả xét nghiệm tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 7 Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT để làm thủ tục kiểm dịch vận chuyển động vật theo các quy định hiện hành.

  - Được hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá, xuất bán sản phẩm, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật theo quy định của pháp luật.

  - Được hỗ trợ tham gia các chương trình giám sát dịch bệnh động vật của Nhà nước đối với các bệnh chưa được công nhận an toàn; được hỗ trợ tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ.

  - Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

  Kế hoạch ứng phó dịch bệnh

  (1) Xây dựng, rà soát, điều chỉnh kế hoạch ứng phó dịch bệnh

  - Đối với cơ sở đăng ký công nhận an toàn dịch bệnh: Chủ cơ sở tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và có biện pháp khắc phục, bảo đảm phù hợp với thực tiễn sản xuất, ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra dịch bệnh tại cơ sở, hoặc các sự cố ở khu vực xung quanh có nguy cơ gây mất an toàn dịch bệnh cho cơ sở; lưu giữ thông tin, dữ liệu theo quy định tại Điều 12 Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT;

  - Đối với vùng đăng ký công nhận an toàn dịch bệnh: ủy ban nhân dân theo phân công, phân cấp tổ chức xây dựng và thực hiện; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và có biện pháp khắc phục, bảo đảm phù hợp với thực tiễn sản xuất, ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra dịch bệnh tại cơ sở hoặc các sự cố ở khu vực xung quanh có nguy cơ gây mất an toàn dịch bệnh cho cơ sở; lưu giữ thông tin, dữ liệu theo quy định tại Điều 24 Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT.

  (2) Nội dung kế hoạch ứng phó dịch bệnh

  - Dự phòng các nguồn lực, bảo đảm phân công rõ trách nhiệm những người tham gia, đáp ứng yêu cầu để xử lý dịch bệnh; tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát hiệu quả khi xảy ra dịch bệnh tại cơ sở hoặc vùng hoặc tại khu vực xung quanh; dự phòng đủ kinh phí, hóa chất, bảo hộ cá nhân, phương tiện, dụng cụ chuyên dùng để xử lý dịch bệnh; có phương án xử lý động vật chết, mắc bệnh, nghi mắc bệnh và động vật tại cơ sở hoặc vùng theo quy định;

  - Báo cáo cho chính quyền địa phương và Cơ quan thú y về tình hình và các biện pháp xử lý dịch bệnh tại cơ sở hoặc vùng để xác định nguyên nhân và hạn chế lây lan dịch bệnh;

  - Phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện điều tra, chẩn đoán, lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu môi trường để xét nghiệm phát hiện tác nhân gây bệnh;

  - Tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường theo quy định;

  - Chi nuôi, thả lại tại nơi đã xảy ra dịch bệnh sau khi đã xử lý xong dịch bệnh động vật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hướng dẫn của Cơ quan thú y.

  Xem chi tiết tại Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

   
  204 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597420   27/01/2023

  Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT: Quyền lợi của cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, tuy nhiên cũng cần nêu rõ khái niệm vùng an toàn dịch bệnh động vật là vùng sản xuất giống vật nuôi, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã, phường, thị trấn (vùng cấp xã); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (vùng cấp huyện); tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (vùng cấp tỉnh); vùng liên xã, liên huyện hoặc liên tỉnh được xác định không có ca bệnh truyền nhiễm đăng ký chứng nhận trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài vật nuôi và hoạt động thú y trong vùng đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh động vật.

   
  Báo quản trị |