Thông tư 14/2022/TT-BNV: Quy định vị trí làm việc của lưu trữ viên

Chủ đề   RSS   
 • #598467 01/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 14/2022/TT-BNV: Quy định vị trí làm việc của lưu trữ viên

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ.
   
  Theo đó, đối với công chức làm việc trong ngành lưu trữ giữ chức vụ lưu trữ viên thì vị trí việc làm được quy định như sau:
   
  thong-tu-14-2022-tt-bnv-quy-dinh-vi-tri-lam-viec-cua-luu-tru-vien
   
  (1) Mục tiêu vị trí việc làm
   
  Tham gia thực hiện các hoạt động lưu trữ yêu cầu trình độ Lưu trữ viên theo phân công của cấp có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.
   
  (2) Các công việc và tiêu chí đánh giá
   
  Nhiệm vụ, mảng công việc tham gia:
   
  - Tham gia xây dựng văn bản, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lưu trữ.
   
  - Tổ chức thực hiện hoặc tham gia các hoạt động: sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ, chỉnh lý, giải mật, xác định giá trị, bảo quàn, thống kê, số hoá, giới thiệu và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, tu bổ, phục chế, bào hiểm tài liệu lưu trữ.
   
  - Tham gia xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử, hệ thống công cụ tra cứu.
   
  - Tham gia xây dựng, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ lưu trữ.
   
  - Tham gia xây dựng đề tài, công trình khoa học về lưu trữ và các lĩnh vực có liên quan.
   
  Ngoài ra, còn thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
   
  (3) Mối quan hệ công việc
   
  * Các công việc bên trong 
   
  - Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi: Cấp quản lý trực tiếp - Cấp có thẩm quyền.
   
  - Quan hệ phối hợp trực tiếp trong đơn vị: Là viên chức, người lao động trong đơn vị.
   
  - Các đơn vị phối hợp chính: Các tổ chức, đơn vị thuộc Trung tâm (nếu có) có liên quan.
   
  * Các công việc bên ngoài 
   
  Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính: Các cơ quan, đơn vị có liên quan
   
  Bản chất quan hệ: Phối hợp thực hiện nhiệm vụ
   
  (4) Phạm vi quyền hạn của lưu trữ viên
   
  - Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được phân công, báo cáo và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ.
   
  - Tham dự các cuộc họp, hội nghị về lĩnh vực được phân công.
   
  - Phối hợp với các cá nhân, tổ chức khác trong việc triển khai nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.
   
  (5) Yêu cầu về trình độ năng lực của lưu trữ viên
   
  * Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân
   
  - Trình độ đào tạo:
   
  Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trờ lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.
   
  - Trình độ chuyên môn:
   
  + Nắm được các khái niệm nguồn trong lĩnh vực lưu trữ.
   
  + Nắm được các quy trình nghiệp vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.
   
  + Có kỹ năng tổ chức làm việc nhóm, lập kế hoạch, quản lý thông tin và soạn thảo văn bản hành chính.
   
  + Tham mưu xây dựng văn bản để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý.
   
  + Hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và sử dụng một số phần mềm nâng cao, quản trị cơ sở dữ liệu.
   
  + Trao đổi, trình bày được thông tin cơ bản bằng ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số.
   
  - Phẩm chất cá nhân:
   
  + Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
   
  + Có khả năng tự bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống.
   
  + Có khả năng sáng tạo, tư duy độc lập, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.
   
  - Các yêu cầu khác:
   
  + Quan hệ phối hợp công tác tốt.
   
  + Trung thực, giữ gìn bí mật thông tin.
   
  + Tuyệt đối chấp hành nguyên tắc trong thực hiện nhiệm vụ.
   
  * Yêu cầu về năng lực
   
  - Nhóm năng lực chung: Đạo đức và bản lĩnh phải đạt cấp độ 3, còn tổ chức thực hiện công việc, soạn thảo và ban hành văn bản, giao tiếp ứng xử, quan hệ phối hợp, sử dụng công nghệ thông tin và năng lực sử dụng ngoại ngữ phải đạt cấp độ 2.
   
  - Nhóm năng lực chuyên môn: Tham mưu xây dựng văn bản, hướng dẫn thực hiện văn bản, kiểm tra thực hiện văn bản, thẩm định văn bản, tổ chức thực hiện văn bản phải cấp độ 2.
   
  - Nhóm năng lực quản lý: Tư duy chiến lược, quản lý sự thay đổi, ra quyết định, quản lý nguồn lực, phát triển nhân viên đạt được cấp độ 2.
   
  Xem thêm Thông tư 14/2022/TT-BNV có hiệu lực ngày 15/02/2023.
   
  543 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận