Thông tư 03/2023/TT-BTP: sử dụng 03 mẫu khai hộ tịch, giấy báo tử mới từ ngày 02/8/2023

Chủ đề   RSS   
 • #604596 08/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 03/2023/TT-BTP: sử dụng 03 mẫu khai hộ tịch, giấy báo tử mới từ ngày 02/8/2023

  Ngày 02/8/2023 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-BTP  sửa đổi Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
   
  thong-tu-03-2023-tt-btp-su-dung-03-mau-khai-ho-tich-giay-bao-tu-moi-tu-ngay-02-8-2023
   
  (1) Mẫu tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch
   
   
  tải   Mẫu tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch
   
  Tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch gồm các nội dung như:
   
  - Nơi gửi;
   
  - Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu/Tên cơ quan, tổ chức;
   
  - Nơi cư trú của cá nhân/Địa chỉ cơ quan, tổ chức;
   
  - Số định danh cá nhân/Giấy tờ tùy thân;
   
  - Quan hệ với người được cấp xác nhận thông tin hộ tịch;
   
  - Thông tin của người được đề nghị xác định hộ tịch:
   
  + Họ, chữ đệm, tên người được đề nghị;
   
  + Ngày, tháng, năm sinh;
   
  + Giới tính; dân tộc, quốc tịch;
   
  + Số định danh cá nhân;
   
  + Giấy tờ tùy thân;
   
  + Lý do đề nghị xác nhận;
   
  + Nội dung xác nhận.
   
  (2) Mẫu xác nhận thông tin hộ tịch
   
   
  tải  Mẫu xác nhận thông tin hộ tịch
   
  Mẫu xác nhận thông tin hộ tịch gồm các nội dung như:
   
  - Tên cơ quan gửi đến;
   
  - Xét đề nghị của ông/bà;
   
  - Nội dung thông tin cần xác nhận:
   
  + Ông/Bà;
   
  + Ngày, tháng, năm sinh;
   
  + Số định danh cá nhân;
   
  + Giấy tờ tùy thân;
   
  + Nội dung xác nhận;
   
  (3) Mẫu giấy báo tử
   
   
  tải  Mẫu giấy báo tử
   
  Mẫu giấy báo tử gồm các nội dung như:
   
  - Tên UBND nơi có thẩm quyền;
   
  - Tên người làm giấy báo tử
   
  - Thông báo thông tin của người mất:
   
  + Ông/Bà;
   
  + Ngày, tháng, năm sinh; 
   
  + Số định danh cá nhân;
   
  + Giấy tờ tùy thân;
   
  + Nơi cư trú trước khi chết;
   
  + Đã chết vào lúc;
   
  + Ghi bằng chữ;
   
  + Nơi chết;
   
  + Nguyên nhân chết. 
   
  Xem thêm  Thông tư 03/2023/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 02/8/2023 sửa đổi Thông tư 01/2022/TT-BTP.
   
  345 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (19/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận