Thông tư 01/2023/TT-BYT: Tiêu chuẩn trở thành Giám định viên y khoa

Chủ đề   RSS   
 • #598493 02/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 01/2023/TT-BYT: Tiêu chuẩn trở thành Giám định viên y khoa

  Ngày 01/02/2023 Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 01/2023/TT-BYT về quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp.
   
  Theo đó, tiêu chuẩn giám định viên, thành viên Hội đồng giám định y khoa được quy định như sau:
   
  thong-tu-01-2023-tt-byt-tieu-chuan-tro-thanh-giam-dinh-vien-y-khoa
   
  Tiêu chuẩn Giám định viên y khoa
   
  (1) Tiêu chuẩn Giám định viên
   
  - Có trình độ chuyên môn là bác sĩ đang công tác tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, có chứng chỉ hành nghề với phạm vi hành nghề phù hợp với lĩnh vực chuyên khoa được bổ nhiệm.
   
  - Có chứng nhận đào tạo hoặc đào tạo liên tục hoặc tập huấn về giám định y khoa do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp.
   
  (2) Tiêu chuẩn Giám định viên là ủy viên cấp tỉnh
   
  Tiêu chuẩn giám định viên là ủy viên thường trực và ủy viên chuyên môn của Hội đồng giám định khoa cấp tỉnh đáp ứng các điều kiện sau:
   
  - Có trình độ chuyên môn là bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ y khoa trở lên.
   
  - Có thời gian làm việc trong lĩnh vực chuyên khoa tối thiểu 03 (ba) năm, kể cả thời gian theo học chuyên khoa đó.
   
  - Có các tiêu chuẩn giám định theo chứng nhận tại mục (1).
   
  (3) Tiêu chuẩn Giám định viên là ủy viên cấp trung ương
   
  Tiêu chuẩn giám định viên là ủy viên thường trực và ủy viên chuyên môn của Hội đồng giám định khoa cấp trung ương và Hội đồng giám định khoa phúc quyết lần cuối:
   
  - Có trình độ chuyên môn là bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sỹ y khoa.
   
  - Có thời gian làm việc trong lĩnh vực chuyên khoa tối thiểu 05 (năm) năm, kể cả thời gian theo học chuyên khoa đó.
   
  - Các tiêu chuẩn quy định theo chứng nhận tại mục (1).
   
  (4) Tiêu chuẩn Giám định viên trực thuộc Bộ
   
  Tiêu chuẩn giám định viên là thành viên của Hội đồng giám định y khoa các Bộ:
   
  - Giám định viên là ủy viên thường trực và ủy viên chuyên môn của Hội đồng giám định y khoa các Bộ có thẩm quyền giám định lần đầu, giám định lại: Đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại mục (2).
   
  - Giám định viên là ủy viên thường trực và ủy viên chuyên môn của Hội đồng giám định y khoa các Bộ có thẩm quyền giám định phúc quyết: Đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại mục (3).
   
  Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám định viên
   
  (1) Nhiệm vụ của Giám định viên
   
  Thực hiện khám giám định chuyên khoa theo nội dung yêu cầu ghi trên Phiếu khám chuyên khoa của cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa gửi Giám định viên. 
   
  Sau khi khám xong gửi trả kết quả về cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa, đồng thời lưu kết quả khám vào sổ khám chuyên khoa tại nơi Giám định viên công tác.
   
  Tham gia hội chẩn chuyên môn theo nội dung yêu cầu của cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa.
   
  Đồng thời, Giám định viên hoạt động kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khám giám định chuyên khoa do cá nhân thực hiện.
   
  Tham dự phiên họp kết luận của Hội đồng giám định y khoa khi được Hội đồng mời tham dự.
   
  (2) Quyền hạn của Giám định viên
   
  Được tham dự các khóa đào tạo liên tục, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về giám định y khoa;
   
  Được hưởng quyền lợi, chế độ khi tham gia các hoạt động khám giám định chuyên khoa, hội chẩn chuyên môn, họp Hội đồng theo quy định của pháp luật và của cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa;
   
  Ngoài ra, còn có quyền đề nghị không làm hoặc thôi làm Giám định viên.
   
  Có quyền từ chối giám định khi đối tượng hoặc người đại diện hợp pháp của đối tượng giám định cố ý không hợp tác.
   
  Xem thêm Thông tư 01/2023/TT-BYT có hiệu lực ngày 15/4/2023 thay thế Thông tư 52/2016/TT-BYT.
   
  528 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận