THÔNG BÁO KHẨN

Chủ đề   RSS   
 • #265838 31/05/2013

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4351 lần


  THÔNG BÁO KHẨN

  THÔNG BÁO KHẨN

  V/v tra cứu, sử dụng bản án trên trang Dân Luật

   

  Dân Luật đã chính thức hoàn thành giai đoạn đầu trong việc đưa bản án lên Dân Luật; với 755 bản án, quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm (gọi chung là bản án) được đăng vào các mục tương ứng. Sau đây là thông báo về việc tra cứu, sử dụng bản án tại chuyên mục Bản án Tòa án Việt Nam.

  Điều 1: Cách tra cứu

  Hiện tại bản án được phân mục theo cấp xét xử: sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm. Đồng thời cũng tạo Tags cho 5 lĩnh vực: dân sự, hình sự, lao động, hành chính, kinh tế để thành viên thuận tiện trong việc tìm kiếm. Sau đây là quy tắc đặt Tags:

  Loại bản án

  Tên tags

  Bản án thuộc lĩnh vực dân sự

  Bản án dân sự

  Bản án thuộc lĩnh vực hình sự

  Bản án hình sự

  Bản án thuộc lĩnh vực lao động

  Bản án lao động

  Bản án thuộc lĩnh vực hành chính

  Bản án hành chính

  Bản án thuộc lĩnh vực kinh tế

  Bản án kinh tế

  Quyết định giám đốc thẩm thuộc lĩnh vực dân sự

  Giám đốc thẩm dân sự

  Quyết định giám đốc thẩm thuộc lĩnh vực hình sự

  Giám đốc thẩm hình sự

  Quyết định giám đốc thẩm thuộc lĩnh vực lao động

  Giám đốc thẩm lao động

  Quyết định giám đốc thẩm thuộc lĩnh vực hành chính

  Giám đốc thẩm hành chính

  Quyết định giám đốc thẩm thuộc lĩnh vực kinh tế

  Giám đốc thẩm kinh tế

  Quyết định tái thẩm thuộc lĩnh vực dân sự

  Tái thẩm dân sự

  Quyết định tái thẩm thuộc lĩnh vực hình sự

  Tái thẩm hình sự

  Quyết định tái thẩm thuộc lĩnh vực lao động

  Tái thẩm kinh tế

  Quyết định tái thẩm thuộc lĩnh vực hành chính

  Tái thẩm hành chính

  Quyết định tái thẩm thuộc lĩnh vực kinh tế

  Tái thẩm kinh tế

  Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của thành viên

  2.1 Quyền của thành viên

  a. Tra cứu, sử dụng bản án;

  b. Bình luận bản án (bằng cách gửi nội dung vào ô trả lời tại mỗi bản án);

  c. Gửi bản án mà mình có được lên mục chia sẻ bản án;

  d. Tham gia góp ý để chuyên mục Bản án Tòa án Việt Nam ngày một hoàn thiện.

  2.2 Nghĩa vụ của thành viên

  a. Không được lợi dụng việc bình luận để thực hiện hành vi xuyên tạc gây ảnh hưởng đến chính trị, vi phạm pháp luật;

  b. Tuân thủ thỏa ước của Dân Luật và quy định của pháp luật.

  Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Dân Luật

  3.1 Nghĩa vụ của Dân Luật

  Dân Luật có nghĩa vụ tiếp thu ý kiến, chia sẻ của thành viên để hoàn thiện chuyên mục Bản án Tòa án Việt Nam nhằm phục vụ Cộng Đồng Dân Luật, phụng sự xã hội.

  3.2 Quyền của Dân Luật

  Dân Luật có toàn quyền xử lý đối với nội dung những bài viết, bình luận của thành viên theo thỏa ước của Dân Luật.

  Điều 4: Bình luận và Tạo chủ đề

  4.1 Bình luận

  Mọi thành viên đều được tham gia bình luận tại tất cả các mục trong chuyên mục Bản án Tòa án Việt Nam

  4.2 Tạo chủ đề

  Thành viên không được tạo chủ đề mới tại mục Bản án sơ thẩm; Bản án phúc thẩm; QĐ Giám đốc thẩm, Tái thẩm (kể cả Mod và Smod);

  Thành viên được đăng bài tại mục Chia sẻ bản án.

  Điều 5: Điều khoản miễn trách nhiệm

  Bản án tại chuyên mục Bản án Tòa án Việt Nam chỉ có giá trị tham khảo, Dân Luật không chịu trách nhiệm vì sự sai sót bởi lỗi kỷ thuật trong nội dung bản án.

  Thành viên phải chịu trách nhiệm về nội dung bài viết và bình luận của mình.

  Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                 

   

   
  21344 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận