Thời hạn sử dụng đất tạm giao

Chủ đề   RSS   
  • #464592 15/08/2017

    Thời hạn sử dụng đất tạm giao

    Thưa Luật sư, Đất tạm giao theo Quyết định của Tòa án có được cấp giấy CN.QSD đất, thời hạn sử dụng như thế nào? Theo luật đất đai 2013

     
    2208 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận