Thời hạn nộp lệ phí trước bạ khi mua xe ô tô

Chủ đề   RSS   
 • #556792 31/08/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 203 lần


  Thời hạn nộp lệ phí trước bạ khi mua xe ô tô

  Theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điểm c Khoản 4 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP thì:

  "Người nộp lệ phí trước bạ thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước tại các cơ quan, tổ chức thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế."

  Theo đó, cá nhân phải nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn 30 ngày  kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế.

  Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế, người mua ô tô phải trả tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

  Cụ thể, theo Điều 106 Luật Quản lý thuế 2006 và Luật về thuế sửa đổi 2016 quy định người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

  Hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe sẽ bị xử phạt theo Khoản 4 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

   

   
  2162 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận