Thời hạn kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế nhà thầu là bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #548017 31/05/2020

  Thời hạn kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế nhà thầu là bao lâu?

  Mọi người ơi cho mình hỏi:

  Đối với trường hợp công ty thực hiện kê khai nộp thuế nhà thầu theo từng lần phát sinh thì:

  1/ Thời hạn kê khai và nộp thuế nhà thầu là bao lâu?

  2/ Khi nào cần quyết toán thuế nhà thầu và thời hạn nộp quyết toán thuế là bao lâu?

   
  16571 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hhngoc_anh vì bài viết hữu ích
  congtyluatplf (02/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #550997   01/07/2020

  Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: "Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế”

  Đồng thời, căn cứ Khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: "Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.”

  => Như vậy, từ những quy định chung thì thời hạn nộp thuế nhà thầu chậm nhất là ngày ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

  Nếu nhà thầu nước ngoài nộp thuế theo phương pháp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu thì trong thời hạn bốn mươi lăm ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng Công ty phải thực hiện khai quyết toán thuế nhà thầu.

  Bạn có thể tham khảo các công văn bên dưới để chi tiết thêm thông tin thắc mắc

  1. Công văn 7410/CT-TTHT năm 2013 quyết toán thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  2. Công văn 78922/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn bongbong01 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/07/2020) DacNguyen0803 (17/11/2020) congtyluatplf (02/03/2021)