Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của Thanh tra như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #609797 22/03/2024

  quynhnn18

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2019
  Tổng số bài viết (56)
  Số điểm: 355
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của Thanh tra như thế nào?

  Quy chế làm việc của Thanh tra ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-TTr năm 2024 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hiệu lực từ 19/03/2024. Trong đó, quy định về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi của Thanh tra, công chức, người lao động làm việc tại Thanh tra và và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Thanh tra.

  1. Thời giờ làm việc

  Theo quy định tại Điều 21 Quy chế làm việc của Thanh tra ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-TTr năm 2024 thì thời giờ làm việc của Thanh tra được xác định như sau:

  Thời giờ làm việc của công chức và người lao động trong đơn vị Thanh tra theo quy định chung của Nhà nước và theo quy định của Bộ. Trường hợp nội dung công việc theo một kế hoạch nhất định thì quản lý theo công việc. Các trường hợp đặc biệt do thiên tai, dịch bệnh thì thời giờ làm việc, nghỉ ngơi thực hiện theo chỉ đạo của người có thẩm quyền.

  2. Thời giờ nghỉ ngơi

  Thời giờ nghỉ ngơi của Thanh tra bao gồm nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng vẫn hưởng nguyên lương, nghỉ không hưởng lương và nghỉ ra nước ngoài để giải quyết việc riêng được quy định theo từng trường hợp như sau:

  Thứ nhất, nghỉ phép năm

  - Chu kỳ nghỉ hằng năm là từ ngày mùng 1 tháng âm lịch cuối cùng của năm đó và hết tháng âm lịch đầu tiên của năm kế tiếp. Trường hợp cán bộ, công chức, người lao động nghỉ hàng năm khác với chu kỳ nghỉ đã quy định phải báo cáo Chánh thanh tra xem xét, quyết định. Hết thời hạn này, nếu công chức, người lao động không nghỉ hàng năm thì không được trả lương của những ngày chưa nghỉ.

  - Công chức và người lao động phải đăng ký thời gian nghỉ hàng năm trước ít nhất 03 ngày, trường hợp đột xuất đăng ký trước ít nhất 01 ngày tại mục “quản lý nghỉ phép” trên phần mềm tác nghiệp điện tử/ethanhtra. Trưởng phòng, Chánh thanh tra có trách nhiệm ghi ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý khi nhận được đăng ký nghỉ phép của từng cá nhân trước 01 ngày đối với nghỉ phép theo chu kỳ, trước 17h00 của ngày trước ngày đầu tiên xin nghỉ phép đối với trường hợp đột xuất.

  - Công chức, người lao động chỉ được nghỉ phép khi đã có ý kiến đồng ý của Trưởng phòng và Chánh thanh tra, trừ trường hợp nghỉ phép dưới 01 ngày phép theo quy định tại Điều này. Quy trình đăng ký và duyệt nghỉ phép như sau:

  + Cá nhân nhập thông tin đăng ký;

  + Trưởng phòng duyệt đăng ký của công chức, người lao động thuộc phòng mình quản lý sau đó chuyển Chánh thanh tra duyệt.

  + Chánh thanh tra duyệt đăng ký của Phó Chánh thanh tra, Trưởng phòng.

  - Chánh thanh tra giao quyền cho Trưởng phòng quyết định cho công chức, người lao động nghỉ phép dưới 01 ngày. Công chức, người lao động nghỉ phép dưới 01 ngày khi được sự đồng ý của Trưởng phòng. Khi quyết định cho công chức, người lao động nghỉ phép dưới 01 ngày, Trưởng phòng chịu trách nhiệm với Chánh thanh tra và trước pháp luật đối với quyết định của mình.

  Thứ hai, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng vẫn hưởng nguyên lương

  - Công chức, người lao động được nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động.

  - Công chức, người lao động nghỉ việc riêng vẫn hưởng nguyên lương theo quy định tại khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019, nghỉ việc riêng không hưởng lương theo quy định tại Khoản 2 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 cần thông báo Trưởng phòng và Chánh thanh tra biết.

  Thứ ba, nghỉ không hưởng lương

  Công chức, người lao động nghỉ không hưởng lương theo Khoản 3, Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 phải báo cáo Trưởng phòng bằng văn bản, xin ý kiến của Phó chánh thanh tra phụ trách và trình Chánh thanh tra xem xét, quyết định.

  Thứ tư, nghỉ ra nước ngoài để giải quyết việc riêng

  Công chức, người lao động nghỉ ra nước ngoài để giải quyết việc riêng thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Chương III Quy chế cử công chức, viên chức, người lao động đi công tác, học tập và giải quyết việc riêng ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-LĐTBXH năm 2023.

  Trên đây là những quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của Thanh tra, người lao động làm việc tại Thanh tra và các cơ quan có quan hệ công tác với Thanh tra. Cơ quan Thanh tra có trách nhiệm phải thưc hiện đúng theo những quy định trên để bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc tại đây.

   
  41 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận