Thời gian và địa điểm thực hiện tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ đề   RSS   
 • #608256 19/01/2024

  Thời gian và địa điểm thực hiện tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Ngày 17/01/2024, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành Quyết định 142/QÐ-BVHTTDL năm 2024 về Quy chế tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  1. Thời gian thực hiện tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

  Theo đó, thời gian thực hiện tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định tại Điều 14 Quy chế tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo Quyết định 142/QÐ-BVHTTDL năm 2024 như sau:

  Việc tiếp công dân thực hiện trong giờ hành chính, tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Tiếp công dân thường xuyên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

  - Tiếp công dân định kỳ:

  + Bộ trưởng tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng. (Văn phòng Bộ thông báo trong Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Bộ).

  + Chánh Thanh tra Bộ tiếp công dân vào thứ Năm hằng tuần.

  + Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng bên ngoài trụ sở Bộ căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình quy định thời gian tiếp công dân định kỳ hằng tuần.

  - Tiếp công dân đột xuất:

  + Tiếp công dân đột xuất trong những trường hợp sau đây:

  ᵒ Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

  ᵒ Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của Nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  + Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tiếp công dân đột xuất và thông báo thời gian tiếp để công dân biết, thực hiện.

  - Lịch tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ được niêm yết tại địa điểm tiếp công dân.

  2. Địa điểm thực hiện tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

  Theo đó, địa điểm thực hiện tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định tại Điều 15 Quy chế tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo Quyết định 142/QÐ-BVHTTDL năm 2024 như sau:

  Địa điểm tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm Phòng Tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Phòng Tiếp công dân được đặt tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 - 53 đường Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

  Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và thường trực tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân.

  - Địa điểm tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị đóng bên ngoài trụ sở của Bộ. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đóng bên ngoài trụ sở của Bộ phải bố trí địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình. Địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị phải được bố trí tại vị trí thuận tiện, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được dễ dàng, thuận lợi.

  - Tại địa điểm tiếp công dân phải niêm yết rõ ràng Nội quy tiếp công dân và các thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Tiếp công dân 2013. Nội quy tiếp công dân trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng ban hành và được thực hiện thống nhất.

  Quyết định 142/QÐ-BVHTTDL năm 2024 có hiệu lực từ ngày 17/01/2024 và thay thế cho Quyết định 3328/QĐ-BVHTTDL năm 2014.

   
  59 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận