Thời gian cơ quan nhà nước phải báo cho doanh nghiệp trước khi đến thanh tra?

Chủ đề   RSS   
 • #524262 30/07/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 141 lần


  Thời gian cơ quan nhà nước phải báo cho doanh nghiệp trước khi đến thanh tra?

   Có văn bản nào quy định thời gian cơ quan nhà nước phải báo cho doanh nghiệp là bao lâu trước khi đến thanh tra không?

   
  1269 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524318   30/07/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 136 lần


  Liên quan đến nội dung gửi quyết định thanh tra tới đối tượng thanh tra chị tham khảo giúp em tại Điều 44 Luật Thanh tra 2010 về thanh tra hành chính:

  "Điều 44. Quyết định thanh tra hành chính

  1. Quyết định thanh tra bao gồm các nội dung sau đây:

  a) Căn cứ pháp lý để thanh tra;

  b) Phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ thanh tra;

  c) Thời hạn thanh tra;

  d) Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên khác của Đoàn thanh tra.

  2. Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra, quyết định thanh tra phải được gửi cho đối tượng thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất.

  Quyết định thanh tra phải được công bố chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra. Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập biên bản."

  Chị xem thêm nội dung hướng dẫn về công bố quyết định thanh tra theo Điều 25 và Điều 26 Nghị định 86/2011/NĐ-CP.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sunshine19 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019)