Thời điểm áp dụng chính sách ưu đãi của doanh nghiệp chế xuất

Chủ đề   RSS   
 • #601563 31/03/2023

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1970)
  Số điểm: 13203
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 254 lần


  Thời điểm áp dụng chính sách ưu đãi của doanh nghiệp chế xuất

  Tình huống đặt ra là doanh nghiệp đang hoạt động và muốn chuyển sang DNCX để được hưởng các ưu đãi thuế. Hiện đang trong quá trình hoàn thiện, chưa xây xong và trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi mục tiêu thành DNVX. Vậy đơn vị đã đủ điều kiện hưởng ưu đãi chưa?

  Liên quan đến vấn đề này, tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP có nêu:
   
  "Điều 26. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất
  ...
  3. Doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, doanh nghiệp chế xuất phải được cơ quan hải quan có thẩm quyền xác nhận việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trước khi chính thức đi vào hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất không được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì không được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan. Việc kiểm tra, xác nhận, hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu."
   
  Theo đó, bên cạnh mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận thì để được hưởng chính sách về thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan, đơn vị cần được cơ quan hải quan có thẩm quyền xác nhận việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trước khi chính thức đi vào hoạt động.
   
  Việc kiểm tra, xác nhận, hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo Khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
   
  10. Bổ sung Điều 28a như sau:
   
  “Điều 28a. Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan
  ..."
   
  Do quy định dài nên mọi người có thể xem trực tiếp tại văn bản theo liên kết trên. Sau khi kiểm tra xong và xác nhận đáp ứng đủ điều kiện thì đơn vị mới hưởng chính sách ưu đãi của khu phi thuế quan được.

   

   
  152 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận