Thiết kế dự án đầu tư công không bảo đảm chất lượng bị xử phạt thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #604916 22/08/2023

  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (583)
  Số điểm: 3776
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Thiết kế dự án đầu tư công không bảo đảm chất lượng bị xử phạt thế nào?

  Quy định pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công? Thiết kế dự án đầu tư công không bảo đảm chất lượng bị xử phạt thế nào?

  Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công

  Căn cứ Điều 16 Luật Đầu tư công 2019 quy định hành vi cấm trong đầu tư công:

  - Quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

  - Quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không đúng với các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô, vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Quyết định điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án trái với quy định của pháp luật về đầu tư công.

  - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

  - Chủ chương trình, chủ đầu tư thông đồng với tổ chức tư vấn, nhà thầu dẫn tới quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án gây thất thoát, lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước, tài nguyên của quốc gia; làm tổn hại, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân và của cộng đồng.

  - Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

  - Yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt, gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

  - Sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật.

  - Làm giả, làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu, liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, triển khai thực hiện chương trình, dự án.

  - Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin không đúng, không trung thực, không khách quan ảnh hưởng đến việc lập, thẩm định, quyết định kế hoạch, chương trình, dự án, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án.

  - Cố ý hủy hoại, lừa dối, che giấu hoặc lưu giữ không đầy đủ tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, triển khai thực hiện chương trình, dự án.

  - Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công.

  Như vậy, căn cứ tại Điều 16 Luật Đầu tư công 2019 quy định hành vi cấm trong đầu tư công.

  Thiết kế dự án đầu tư công không bảo đảm chất lượng bị xử phạt thế nào?

  Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

  - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với thiết kế chương trình, dự án không theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức và giải pháp kỹ thuật không bảo đảm chất lượng.

  - Ngoài ra áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc điều chỉnh thiết kế theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức và giải pháp kỹ thuật bảo đảm chất lượng.

  Căn cứ theo Khoản 4 Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm nêu trên là mức phạt tiền đối với tổ chức, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

  Như vậy tổ chức có hành vi thiết kế dự án đầu tư công không bảo đảm chất lượng sẽ bị xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp cá nhân vi phạm những hành vi nêu trên sẽ bị xử phạt 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

   
  217 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận