Thêm nghề yêu cầu cần có bằng cử nhân Luật

Chủ đề   RSS   
 • #407812 26/11/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Thêm nghề yêu cầu cần có bằng cử nhân Luật

  Bên cạnh 21 nghề cần có bằng cử nhân Luật đã được một thành viên Dân Luật chia sẻ trước đây, thì sắp tới sẽ bổ sung một số ngành nghề cần có bằng cử nhân Luật.

  Và các ngành nghề này, bằng cử nhân Luật là trình độ tối thiểu phải có, cụ thể như sau:

  bằng cử nhân Luật

  1. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự

  - Có trình độ cử nhân luật trở lên.

  - Đáp ứng các tiêu chuẩn của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Khoản 2 Điều 72 Nghị định 62/2015/NĐ-CP và quy định khác có liên quan.

  - Có trình độ cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

  - Có ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc hoặc tiếng Lào đối với các tỉnh biên giới giáp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hoặc tiếng Campuchia đối với các tỉnh biên giới giáp với Vương quốc Campuchia.

  Đối với những công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền hoặc công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số thì không bắt buộc phải có một trong các ngoại ngữ trên.

  - Có trình độ tin học văn phòng để ứng dụng trong công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ.

  - Đã từng đảm nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự, trừ trường hợp là lãnh đạo các cơ quan ngoài hệ thống tổ chức thi hành án dân sự được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự hoặc những trường hợp cần bổ sung ngay Cục trưởng để đáp ứng yêu cầu tổ chức, hoạt động của đơn vị do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định. 

  2. Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự

  - Đáp ứng các tiêu chuẩn của Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Khoản 2 Điều 72 Nghị định 62/2015/NĐ-CP và quy định khác có liên quan.

  - Có trình độ cử nhân luật trở lên.

  - Có ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc hoặc tiếng Lào đối với các tỉnh biên giới giáp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hoặc tiếng Campuchia đối với các tỉnh biên giới giáp với Vương quốc Campuchia.

  Đối với những công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền hoặc công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số thì không bắt buộc phải có một trong các ngoại ngữ trên.

  - Có trình độ tin học văn phòng để ứng dụng trong công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ.

  3. Chánh Văn Phòng Cục Thi hành án dân sự

  - Có trình độ cử nhân luật trở lên, trường hợp đặc biệt phải có trình độ cử nhân chuyên ngành phù hợp với công tác văn phòng và được Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt trước khi quyết định; có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước từ 05 năm trở lên.

  - Đang ở ngạch Chuyên viên và tương đương trở lên.

  - Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

  - Có ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc hoặc tiếng Lào đối với các tỉnh biên giới giáp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hoặc tiếng Campuchia đối với các tỉnh biên giới giáp với Vương quốc Campuchia.

  Đối với những công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền hoặc công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số thì không bắt buộc phải có một trong các ngoại ngữ trên.

  - Có trình độ tin học văn phòng để ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ.

  4. Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự

  - Có trình độ cử nhân luật trở lên.

  - Là Chấp hành viên trung cấp trở lên.

  - Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

  - Có ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc hoặc tiếng Lào đối với các tỉnh biên giới giáp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hoặc tiếng Campuchia đối với các tỉnh biên giới giáp với Vương quốc Campuchia.

  Đối với những công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền hoặc công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số thì không bắt buộc phải có một trong các ngoại ngữ trên.

  - Có trình độ tin học văn phòng để ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ.

  5. Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự

  - Có trình độ cử nhân luật trở lên.

  - Là Chấp hành viên sơ cấp trở lên;

  - Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

  - Có ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc hoặc tiếng Lào đối với các tỉnh biên giới giáp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hoặc tiếng Campuchia đối với các tỉnh biên giới giáp với Vương quốc Campuchia.

  Đối với những công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền hoặc công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số thì không bắt buộc phải có một trong các ngoại ngữ trên.

  - Có trình độ tin học văn phòng để ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ.

  6. Trưởng Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  - Có trình độ cử nhân luật trở lên.

  - Là Thẩm tra viên chính hoặc Chấp hành viên trung cấp trở lên;

  - Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

  - Có ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc hoặc tiếng Lào đối với các tỉnh biên giới giáp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hoặc tiếng Campuchia đối với các tỉnh biên giới giáp với Vương quốc Campuchia.

  Đối với những công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền hoặc công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số thì không bắt buộc phải có một trong các ngoại ngữ trên.

  - Có trình độ tin học văn phòng để ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ.

  7. Phó Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  - Có trình độ cử nhân luật trở lên.

  - Là Thẩm tra viên chính hoặc Chấp hành viên trung cấp trở lên;

  - Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

  - Có ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc hoặc tiếng Lào đối với các tỉnh biên giới giáp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hoặc tiếng Campuchia đối với các tỉnh biên giới giáp với Vương quốc Campuchia.

  Đối với những công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền hoặc công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số thì không bắt buộc phải có một trong các ngoại ngữ trên.

  - Có trình độ tin học văn phòng để ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ.

  8. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

  - Có trình độ cử nhân luật trở lên và có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước tối thiểu là 05 năm.

  - Đang ở ngạch Chuyên viên và tương đương trở lên.

  - Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

  - Có ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc hoặc tiếng Lào đối với các tỉnh biên giới giáp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hoặc tiếng Campuchia đối với các tỉnh biên giới giáp với Vương quốc Campuchia.

  Đối với những công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền hoặc công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số thì không bắt buộc phải có một trong các ngoại ngữ trên.

  - Có trình độ tin học văn phòng để ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ.

  9. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự

  - Có trình độ cử nhân luật trở lên.

  - Đáp ứng các tiêu chuẩn của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Khoản 1 Điều 72 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và quy định khác có liên quan.

  - Có kinh nghiệm thực tiễn về thi hành án dân sự từ 05 năm trở lên và đã đảm nhiệm chức vụ Phó Chi cục trưởng, trừ trường hợp nhân sự từ các cơ quan ngoài hệ thống tổ chức thi hành án dân sự được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự hoặc những trường hợp cần bổ sung ngay Chi cục trưởng để đáp ứng yêu cầu tổ chức, hoạt động của đơn vị do Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định;

  10. Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự

  - Có trình độ cử nhân luật trở lên.

  - Đáp ứng các tiêu chuẩn của Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Khoản 1 Điều 72 Nghị định 62/2015/NĐ-CP và quy định khác có liên quan.

  - Có kinh nghiệm thực tiễn về thi hành án dân sự từ 03 năm trở lên, trừ trường hợp nhân sự từ các cơ quan ngoài hệ thống tổ chức thi hành án dân sự được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự hoặc những trường hợp cần bổ sung ngay Phó Chi cục trưởng để đáp ứng yêu cầu tổ chức, hoạt động của đơn vị do Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự quyết định.

  - Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

  - Có ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc hoặc tiếng Lào đối với các tỉnh biên giới giáp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hoặc tiếng Campuchia đối với các tỉnh biên giới giáp với Vương quốc Campuchia.

  Đối với những công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền hoặc công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số thì không bắt buộc phải có một trong các ngoại ngữ trên.

  - Có trình độ tin học văn phòng để ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ.

  Nội dung này được đề cập tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thì hành án dân sự dự kiến có hiệu lực vào năm 2016, thay thế hàng loạt các Thông tư trước đây quy định về vấn đề này.

  Xem chi tiết tại dự thảo Thông tư này tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 26/11/2015 09:23:22 SA
   
  14438 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận