Thêm 01 hành vi vi phạm Bộ luật phòng, chống doping thế giới

Chủ đề   RSS   
 • #598869 21/02/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2137)
  Số điểm: 74866
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thêm 01 hành vi vi phạm Bộ luật phòng, chống doping thế giới

  Ngày 21/02/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2023/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL quy định về Phòng, chống doping trong hoạt động thể thao.

  (1) Thêm 01 hành vi vi phạm Bộ luật phòng, chống doping thế giới

  Theo đó, so với quy định hiện hành Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL thì bổ sung thêm hành vi "Kỳ thị, trù dập người tố cáo hành vi vi phạm doping" là hành vi vi phạm Bộ luật phòng, chống doping thế giới.

  (khoản 11 Điều 4 Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL)

  (2) Quy định hồ sơ để xem xét miễn trừ do điều trị của vận động viên

  Theo đó, Giám đốc Trung tâm Doping và Y học thể thao thành lập Hội đồng Miễn trừ do điều trị để xem xét tính hợp lý trong điều trị bệnh đối với các hồ sơ sau:

  - Hồ sơ xin miễn trừ do điều trị của vận động viên do ban tổ chức giải gửi theo quy định tại khoản 1 Điều 11;

  - Hồ sơ xin miễn trừ do điều trị của vận động viên không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2.

  (3) Sửa đổi số lượng thành viên của Hội đồng Miễn trừ

  Sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng Miễn trừ từ 05 đến 07 người thành 05 hoặc 07 người, gồm các chuyên gia y tế, làm việc theo nguyên tắc dân chủ, biểu quyết theo đa số và phù hợp với quy định của Bộ luật phòng, chống doping thế giới.

  Ngoài ra, những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 quyết định thay đổi thành viên Hội đồng miễn trừ do điều trị trong trường hợp có lý do, căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư, khách quan trong khi làm nhiệm vụ. 

  Trong đó, quyết định thay đổi thành viên Hội đồng miễn trừ do điều trị phải nêu rõ lý do, căn cứ của việc thay đổi.

  Căn cứ vào kết luận của Hội đồng Miễn trừ do điều trị, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin miễn trừ do điều trị của vận động viên đăng ký thi đấu tại giải, ban tổ chức giải hoặc Trung tâm Doping và Y học thể thao thông báo bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận miễn trừ do điều trị cho vận động viên và nêu rõ lý do.

  Căn cứ vào kết luận của Hội đồng Miễn trừ do điều trị, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin miễn trừ do điều trị của vận động viên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này, Trung tâm Doping và Y học thể thao thông báo bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận miễn trừ do điều trị cho vận động viên và nêu rõ lý do.

  Văn bản chấp thuận miễn trừ do điều trị cho vận động viên của ban tổ chức giải chỉ có giá trị trong giải đấu. Văn bản chấp thuận miễn trừ do điều trị cho vận động viên của Trung tâm Doping và Y học thể thao có giá trị trong thời hạn cụ thể, phù hợp với hồ sơ y tế của vận động viên và theo Tiêu chuẩn quốc tế về miễn trừ do điều trị của Tổ chức phòng, chống doping thế giới.

  Xem chi tiết tại Thông tư 01/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15/4/2023.

   
  73 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598877   21/02/2023

  Thêm 01 hành vi vi phạm Bộ luật phòng, chống doping thế giới

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Việc thực hiện các công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống doping, đồng thời đã đẩy mạnh hơn nữa tính khách quan, công bằng trong thi đấu thể thao, góp phần xây dựng và phát triển một nền thể thao trong sạch. Việc xây dựng quy định nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác phòng, chống doping trong hoạt động thể thao trong giai đoạn mới, đồng thời thống nhất, đồng bộ với Bộ luật phòng, chống doping thế giới.

   

   
  Báo quản trị |