Thay đổi về lệ phí đăng ký cư trú từ ngày 10/01/2022

Chủ đề   RSS   
 • #577747 02/12/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Thay đổi về lệ phí đăng ký cư trú từ ngày 10/01/2022

  Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 106/2021/TT-BTC  (26/11/2021) sửa đổi Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sẽ có hiệu lực thi hành từ 10/1/2021.

  Phí đăng ký cư trú năm 2022 - Minh họa

  Phí đăng ký cư trú năm 2022 - Minh họa

  Theo đó, lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu đối với người được cơ quan đăng ký cư trú giải quyết việc đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật.

  Lệ phí đăng ký cư trú đối với việc đăng ký và quản lý cư trú gồm: 

  - Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người, gia hạn tạm trú;

  - Tách hộ;

  - Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

  - Xác nhận thông tin về cư trú;

  - Việc đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách thì lệ phí đăng ký được tính với từng cá nhân như đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho một người.

  (So với Thông tư 85/2019/TT-BTC thì Thông tư 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định để phù hợp với Luật Cư trú 2020)

  Trong đó, có bổ sung quy định lệ phí trong trường hợp điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xác nhận thông tin cư trú).

  Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để quy định mức thu lệ phí phù hợp, đảm bảo nguyên tắc sau: 

  Mức thu lệ phí đối với việc đăng ký cư trú tại cơ quan đăng ký cư trú thuộc thành phố trực thuộc Trung ương cao hơn mức thu đối với các khu vực khác.

   
  676 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận