Thay đổi trích khấu hao tài sản cố định

Chủ đề   RSS   
  • #468257 20/09/2017

    Thay đổi trích khấu hao tài sản cố định

    Công ty em nganh nghề vận tải mua mới chiếc xe ô tô 1 tỷ đồng năm 2012. khấu hao 6 năm theo phương pháp đường thẳng. Đến năm 2014 công ty làm ăn có lãi công ty khấu hao nhanh. thì lấy giá trị còn khấu hao chia cho tỷ lệ khấu hao nhanh. tỷ lệ khấu nhanh là 1/3. Và đến năm 2015 công ty khấu hao theo đường thẳng bằng giá trị còn lại chia cho số năm còn lại. Cho em hỏi em làm vậy có đúng không. Nhờ anh chị giúp đỡ. Em cảm ơn!

     
    2476 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận