Thay đổi địa chỉ trụ sở chính?

Chủ đề   RSS   
 • #563006 20/11/2020

  Thay đổi địa chỉ trụ sở chính?

  Xin chào Luật sư!

  Cho em hỏi vấn đề liên quan đến thay đổi địa chỉ doanh nghiệp: Công ty em có địa chỉ trụ sở tại A, và địa điểm kinh doanh tại B khác quận cùng tỉnh. Bây giờ công ty muốn thay đổi địa chỉ trụ sở từ A qua B ( di chuyển văn phòng trụ sở qua địa chỉ của địa điểm kinh doanh) thì cần làm những thủ tục giấy tờ gì ạ. Mong luật sư giúp đỡ.

   
  675 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NanaKyn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #563476   26/11/2020

  Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

  -  Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

  - Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm:

  + Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

  + Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

  + Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |