DanLuat 2024

Phạm Như Long - zamaza

Họ tên

Phạm Như Long


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 17/02

Đến từ Thanh Hoá, Việt Nam
Đại học
  • Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội

Trung học cơ sở
  • Trung học Cảnh sát nhân dân 1, Hà Nội
Âm nhạc Rock, nhạc đỏ, cổ điển
Sách Các loại sách
" Hôm nay không có việc gì xảy ra"
Tỉnh thành Thanh Hoá, Việt Nam
Url