DanLuat 2024

đào lan viên - xthuyen

Họ tên

đào lan viên


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 31/08

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

VÌ ĐỜI BUỒN --- TÔI CŨNG BUỒN

Ôi!! có đôi khi........thèm như gió đi hoang.

Sống kiếp lang thang không bờ không bến..

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url