DanLuat 2024

Phạm Xuân Quang - XQuangHR

Họ tên

Phạm Xuân Quang


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 15/04

Đến từ Khánh Hoà, Việt Nam
Tỉnh thành Khánh Hoà, Việt Nam
Skype quanghrmrntr
Url