DanLuat 2024

Phạm Trọng Tùng - xaydunghoanggia

Họ tên

Phạm Trọng Tùng


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 16/04

Đến từ Sơn La, Việt Nam
Trung học cơ sở
  • trung học sơ sở thị trấn sông mã