DanLuat 2023

Vũ Dũng - vudungbg77

Họ tên

Vũ Dũng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 28/10

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Ai lên khôn mà chẳng dại đôi lần!

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url