DanLuat 2022

Vo Kim Anh - vokimanh

Họ tên

Vo Kim Anh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 12/07

Đến từ Gia Lai, Việt Nam

Kỹ sư điện kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật chuyên lĩnh vực khí công nghiệp

Mỗi ngày phải giành 01 tiếng cho Dân Luật

Tỉnh thành Gia Lai, Việt Nam
Url