DanLuat 2023

Hoàng Thu Thủy - VBPhapluat

Họ tên

Hoàng Thu Thủy


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
  • nhà nước
  • Thời gian làm việc
    Từ 12/2001 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    cán bộ chuyên trách

Thích họp hội nghị hoa quả (để học hỏi kinh nghiệm trong khi mọi người buôn dưa chuột). Thích giúp đỡ mọi người trong khả năng cho phép (pháp luật,y thuật và cả những điều siêu nhiên nữa......).Thích làm việc với những người có trách nhiệm. Thich ăn diện, thích mua sắm bằng tiền của người khác. Thích nhật quà vào tất cả những ngày kỷ niệm.v.v... Hay giúp đỡ đồng nghiệp và bạn bè,lấy chí thành mà đãi người, được thượng cấp quí trọng, nâng đỡ. Gặp được việc làm hợp với sở thích và luôn được mọi người giúp đỡ,thương yêu. Con vật thích nhất là chó nhật. Con vật ghét nhất là con chuột (trừ chuột lang và chuột bạch) Ghét sự giả dối, ghét những người hay suy diễn sai sự thật. Túm lại, mình là một người sống có tình, thích làm việc nghĩa, tôn trọng tình cảm gia đình và bè bạn,lúc nào cũng muốn làm chủ lấy mình. Mọi công chuyện đều muốn tự mình giải quyết lấy và sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả dù xấu hay tốt. Lúc nào cũng cảm thấy như mình là sứ giả của Tạo-Hóa nên rất nhiệt tâm, hăng hái, hành động giúp đỡ những người đáng thương
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url