DanLuat 2022

Nguyễn Văn Thảo - vanthaolaw

Họ tên

Nguyễn Văn Thảo


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 23/06

Đến từ Nghệ An, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội

Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng, nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước chân ra xã hội!

"Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng, nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước chân ra xã hội"

Tỉnh thành Nghệ An, Việt Nam
Yahoo! Messenger hero_dragon_93
Facebook Văn Thảo Nguyễn
Url