DanLuat 2024

OMG - Unjustice

Họ tên

OMG


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 11/10

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url