DanLuat 2024

Trần Văn Tuy - tuygialai

Họ tên

Trần Văn Tuy


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • XYZ
  • Thời gian làm việc
    Từ 09/2004 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Kế toán trưởng

Cho đến bây giờ, thành công là cái gì đó khiến tôi mãi tìm kiếm...

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url