DanLuat 2024

Phạm Minh Tuấn - TuanLoveGai

Họ tên

Phạm Minh Tuấn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 27/09

Đến từ Thị xã Lai Châu, Điện Biên, Việt Nam
Tỉnh thành Thị xã Lai Châu, Điện Biên, Việt Nam
Url