DanLuat 2022

Phạm Văn Tuấn - tuan_cfg

Họ tên

Phạm Văn Tuấn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 25/12

Đến từ Quảng Nam, Việt Nam
Công ty
  • Công ty CP kính nổi Chu Lai - INDEVCO
  • Thời gian làm việc
    Từ 02/2006 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Kế toán Xuất nhập khẩu

Tỉnh thành Quảng Nam, Việt Nam
Url