DanLuat 2024

Nguyễn Trường Giang - truonggiangkt

Họ tên

Nguyễn Trường Giang


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 05/07

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

Mọi sai lầm có thể trả giá bằng tiền đều là không đắt nếu ta rút ra được bài học cho mình!

Nguyễn Trường Giang

https://www.facebook.com/tr.giang050789

"Yêu nghề là cách tốt nhất để gắn bó với nghiệp một cách lâu dài, bền vững"

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Facebook https://www.facebook.com/tr.giang050789
Url