DanLuat 2022

Giả Nam Trung - trunggianam

Họ tên

Giả Nam Trung


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 28/05

Đến từ Đà Nẵng, Việt Nam
Công ty
  • Trung tâm Phát triển quỹ đất
  • Thời gian làm việc
    Từ 07/2011 đến 12/2011
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Giám đốc

Tỉnh thành Đà Nẵng, Việt Nam
Url