DanLuat 2023

Nguyễn Văn Trọng - trongngvn

Họ tên

Nguyễn Văn Trọng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 23/06

Đến từ
Đại học
  • Đại Học Thương Mại Hà Nội

Trung học cơ sở
  • Trường THPT Đông Hà