DanLuat 2024

Nguyễn trọng Nam - trongnam1998

Họ tên

Nguyễn trọng Nam


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 25/01

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Điều dưỡng Nam Định

Âm nhạc nhạc nhẹ
Sách Tâm lý, Luật
Phim ảnh Kinh dị
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Facebook https://www.facebook.com/nguyentrongnam1998
Url